h

Klachten over de Sociale Dienst in Zuidoost?

10 februari 2006

Klachten over de Sociale Dienst in Zuidoost?

De SP in Zuidoost wil een klachtenboek aanleggen met verhalen over de Sociale Dienst (sinds 2006 de Dienst Werk en Inkomen).

Wij hebben de indruk dat door de onbekendheid met de nieuwe bijstandswet de Sociale Dienst misbruik maakt van de situatie en regelmatig buiten haar boekje gaat. Intimidaties en vernederend gedrag schijnen aan de orde van de dag te zijn. De SP heeft hier vragen over gesteld in de gemeenteraad, maar kan daar moeilijk een vuist maken. De vragen zijn weggewuifd met de stelling dat het om incidentele gevallen gaat en het dossier weinig voorstelt.

Zodoende willen wij dus een groter dossier aan gaan leggen zodat wij dit kunnen rapporteren aan de gemeenteraad. De SP gelooft niet dat hier gaat om een paar zeurpieten, maar dat er veel onduidelijkheid is over wat er wel en niet mag. Zodoende kan ieder excuus aangegrepen worden om maar weer eens een uitkering stop te zetten.

Uiteindelijk vindt de SP Zuidoost dit niet alleen asociaal, maar ook dom. Op de lange duur zullen de uitkeringen namelijk helemaal niet verminderen. Vroeger of later zullen mensen die onterecht hun uitkering verloren, toch weer hulp nodig hebben. Zij zakken dan nog verder weg in de zogenaamde slachtofferrol. Ook ondernemende mensen met veel initiatieven om uit de uitkering te komen worden ernstig beperkt. Het maakt hen onzeker om nog eens hun nek uit te steken als uitkeringen voortdurend geblokkeerd worden. Zelfs werken voor een uitzendbureau en ander deeltijdwerk wordt tegengewerkt; terwijl dat toch een uitstekende mogelijkheid is om weer uit de uitkering te komen.

De SP is voorstander van een helder beleid waarbij mensen precies weten waar ze aan toe zijn. Stuur daarom uw verhaal naar postadres: Stadsdeel Zuidoost,
SP-fractie, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam Zuidoost, of naar e-mailadres amsterdamzuidoost@sp.nl.

Wij nodigen u ook van harte uit voor de discussieavond over armoede die wij houden op vrijdag 3 maart. Het thema is “Hoe bestrijden we armoede?” Hoofdgast is Jan de Wit, lid van de Tweede Kamer voor de SP en fractiespecialist voor het thema armoede. Plaats van de avond is: CEC-gebouw (tegenover station Ganzenhoef), Caf De Smeltkroes, Bijlmerdreef 1289. Aanvang 20.00 uur.

U bent hier