h

Openbare debatavond: Een dakloos bestaan

9 februari 2006

Openbare debatavond: Een dakloos bestaan

Binnen zeven jaar moeten alle dak- en thuislozen van straat zijn.

Donderdag 23 februari, van 20.00 tot 22.30 uur (zaal open om 19.30)
De Bekeerde Suster, Kloveniersburgwal 6-8
De toegang is gratis

Gemeenten krijgen zestig miljoen euro om verloedering en overlasttegen te gaan, deels te besteden aan verslaafden en dak- en thuislozen. Worden de extra middelen louter besteed om overlast te bestrijden of vooral om dak- en thuislozen een menswaardig bestaan te bieden?

SP-Centrum houdt op donderdag 23 februari een debatavond over dakloos zijn in Amsterdam-Centrum, in samenwerking met BADT (Belangenbehartiging Amsterdamse Dak- en Thuislozen), stichting Minority’s, MDHG (Belangenvereniging voor Druggebruikers) en stichting Streetcornerwork.

De SP vindt dat iedereen die niet goed voor zichzelf kan zorgen steun moet krijgen. De daklozenopvang in Amsterdam is vaak goedmaar versnipperd en bureaucratisch. Het moet laagdrempeliger: geen formulieren maar directe hulp zoals een slaapplaats en een kop soep, meer nachtopvang en psychiatrische begeleiding. De SP wil kijken of de opvang efficinter kan door loketten samen te voegen.

Ten aanzien van de verslaafdenzorg pleit de SP voor opvang en begeleiding met gratis verstrekking van middelen, gericht op vermindering van afhankelijkheid. Ook als iemand nooit zonder drugs zal kunnen, mag de verslaafde niet afhankelijk zijn van criminelen.
De debatavond wordt ingeleid en voorgezeten door Erica Wever, nummer 2 op de lijst van SP-Centrum en voorzitter van Minority’s.

Met elkaar in discussie gaan: Ron Boot (Streetcornerwork), Willemijn Los (MDHG) en Tom Flesseman (BADT).

De zaal krijgt na de pauze gelegenheid om mee te debateren. De SP nodigt
ervaringsdeskundigen uit om aan het zaaldebat mee te doen.

U bent hier