h

SP-Westerpark actief in debat in Zeeheldenbuurt

16 februari 2006

SP-Westerpark actief in debat in Zeeheldenbuurt

SP-Westerpark doet tot aan de verkiezingen mee met verschillende debatten in het stadsdeel Westerpark. Lijsttrekker Harm-Jan Kamstra en Fleur Poot (nummer 2 op de lijst) gaan de komende weken in debat met de andere partijen van stadsdeel Westerpark.

Het eerste debat, georganiseerd door de Partij Buurt en Westerpark, vond plaats op maandag 30 januari 2006 in De Brede School in de Zeeheldenbuurt. Van de overige partijen waren alleen de oppositiepartijen vertegenwoordigd: VVD (Marcel Dekker) D’66 (Jeroen van Brederode), AADG (Ronald Schnbergen) en Buurt en Westerpark (Leen van de Berg). De bewoners van de Zeeheldenbuurt konden aangeven wat zij anders willen in deze wijk.

Een belangrijk punt bleek het ontbreken van een echt 'hart' in de buurt. Vroeger was de Barentszstraat een echte winkelstraat, met veel kleine ondernemingen. Deze zijn de afgelopen 10 jaar vrijwel alle verdwenen. Verder ontbreekt er een echt buurtcentrum, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Harm-Jan Kamstra gaf aan dat de SP ook in Westerpark de kleine middenstand wil ondersteunen. De VVD liet zien hoe moeilijk dat in de praktijk kan zijn. Een bewoonster vertelde dat het niet alleen gaat om vaste winkels, maar dat een wekelijkse markt ook al een hele sfeerverandering zou kunnen betekenen.

Een tweede punt vanuit de zaal was het beleid m.b.t. de zogenaamde 'witte' en 'gemengde' scholen. De Brede School in de Zeeheldenbuurt is een voorbeeld van een 'zwarte school'. Veel ouders sturen hun 'witte' kinderen naar een andere, 'witte', school even verderop in het centrum, zodat De Brede School steeds minder gemengd is geworden. Er volgde een debat in hoeverre je ouders moet stimuleren of zelfs dwingen hun kinderen op een 'zwarte school' te brengen, om de scholen zoveel mogelijk gemengd te houden.. AADG gaf aan een voorstander te zijn van het afschaffen van artikel 23 in het wetboek, waarin het 'speciaal' onderwijs geregeld wordt; het veranderen van de grondwet is echter niet iets wat door lokale bestuurders gerealiseerd kan worden. Het SP standpunt in deze is dat de ouders gestimuleerd moeten worden door de schoolleiding en door de lokale politiek om hun kinderen op zwarte scholen bij hun in de buurt gaan doen. Elders in de stad zijn er lokale ouderinitiatieven geweest, waarbij ouders gezamenlijk besloten hebben om hun 'witte' kinderen op 'gemengde' of 'zwarte' scholen te plaatsen. Zulke burgerinitiatieven wil de SP van harte steunen.

Vervolgens werd er gepraat over de speeltuin op het Barentszplein. Er zijn al jaren diverse plannen geweest vanuit de huidige deelraad om de speeltuin op te knappen, maar daar is nooit iets van terecht gekomen. De speeltuin is nu vooral een kooi, met maar weinig speeltoestellen. De VVD geeft aan dat je dit vaker ziet; als er niet iemand (een politicus of een buurtbewoner) is die er achteraangaat en iedere keer de kwestie aankaart bij de bestuurders, dat er dan vaak niets met de plannen gebeurt.

Buurt en Westerpark informeerde naar de woonwensen van de bewoners. De meest bewoners gaven aan tevreden te zijn met hun woningen. Over het algemeen is er een gedifferentieerd woningaanbod, d.w.z. zowel kleine als grote woningen zijn in de buurt aanwezig. Voor gezinnen met kinderen zijn de woningen soms wat klein, maar dat hoeft wat de bewoners betreft geen probleem te zijn als er voldoende stoep- en speelruimte is voor kinderen om buiten te kunnen spelen. Buurt en Westerpark gaf aan een voorstander te zijn van samenvoegen van twee kleine woningen naar een grotere woning, als bewoners dat zelf zouden willen. De SP is een principieel tegenstander van samenvoegen, omdat ten koste gaat van het aanbod kleine, betaalbare woningen, voor mensen die weinig te besteden hebben.

Tenslotte werd de buurtbewoners gevraagd naar de eventuele verkeersoverlast die de Van Diemenstraat veroorzaakt. Over de Van Diemenstraat rijdt veel doorgaand verkeer, waaronder veel vrachtwagens. Een bewoner gaf aan dat er vooral ’s avonds veel geluidshinder is. De andere bewoners, die niet direct naast de van Diemenstraat wonen, bleken minder last te hebben. De politici legden uit dat het niet mogelijk is om deze straat, die een belangrijke directe verbinding vormt tussen de Ring en het Centrum van de stad, autoluw te maken. AADG voelt veel voor een tunnel, die de straat zou moeten vervangen, maar dat is volgens de andere politieke partijen onbetaalbaar en daarom geen optie. Een bewoner gaf aan dat de veiligheid van het drukke kruispunt Barentszplein/Van Diemenstraat het afgelopen jaar enorm verbeterd is door renovatie van het kruispunt.

Over het algemeen vonden de bewoners dat zij weinig genformeerd worden door de politiek, en dat weinig naar de mening van de bewoners gevraagd wordt. SP claimt als enige partij regelmatig op straat te vinden zijn, actief naar bewoners toe te gaan om hun mening te peilen en enqutes af te nemen over prangende zaken. De VVD vertelde ook regelmatig op straat te vinden te zijn met een tentje, waar buurtbewoners naartoe kunnen komen als zij die partij iets te melden hebben. Al met al lieten de deelnemende partijen merken genteresseerd te zijn in de mening van de buurtbewoners. Kan dat van de zittende politieke partijen, die schitterden in afwezigheid, ook gezegd worden? Wellicht zal dat de volgende debatten blijken!

U bent hier