h

Succesvolle ledenavond in Noord met Remine Alberts

17 februari 2006

Succesvolle ledenavond in Noord met Remine Alberts

Om te achterhalen welke problemen in Amsterdam Noord na de verkiezingen de meeste aandacht verdienen en wat de SP-leden in het stadsdeel bezighoudt, organiseerde de SP dinsdag 14 februari een ledenbijeenkomst. Hoofdgast op de avond in buurtcentrum de Rietwijker was SP-lijsttrekster voor de centrale stad Remine Alberts.

De relatief lage opkomst op de avond werd ruimschoots gecompenseerd door de inbreng van de leden in de discussies. Uit hun verhalen bleek hoe belabberd het stadsdeelbestuur en de -raad de afgelopen vier jaar heeft gefunctioneerd. Vooral de leefsituatie in de Vogelbuurt is volgens hen de laatste tijd hard achteruitgegaan. De cohesie is uit de wijk, bewoners hebben weinig contact en bekijken elkaar vaak met argwaan. Verschillende panden worden gebruikt voor criminele activiteiten als drugshandel en illegale prostitutie, aldus SP-leden uit de wijk.

Naast de leefsituatie in de wijken werd gesproken over het teruglopende ledenbestand van veel sportverenigingen in Noord en de noodzaak om de jongeren in het stadsdeel in beweging te krijgen. Natuurlijk kwam ook het nieuwe Groen Links-plan voor de aanleg van fietsbruggen over het IJ aan bod. De SP Noord is vooralsnog van mening dat er beter extra pontjes in de vaart genomen kunnen worden dan dat er nog meer grote constructies langs de IJ-oevers worden aangelegd.

Een belangrijke rol op de avond was weggelegd voor het boegbeeld van de SP in Amsterdam, Remine Alberts. Zij opende de avond met een sterk betoog tegen het beleid van het zittende college in de Stopera. Daarna konden de Noordse SP-leden haar vragen stellen. Haar tips werden vooral dankbaar ontvangen door de leden van de kerngroep in Noord, die in maart met een grote afvaardiging in de deelraad hoopt terug te keren.

U bent hier