h

Uitslag enquête over onnodige bomenkap

16 februari 2006

Uitslag enquête over onnodige bomenkap

De actie die de SP in Westerpark voert voor het behoud van de acaciabomen in de van Boetzelaer- en van Hogendorpstraat kan rekenen op grote steun van de bewoners. De SP vindt dat bij herprofilering van straten de bestaande bomen behouden moeten blijven.

Werkwijze
We hebben twee maal rouwlinten met teksten op de bomen opgehangen en vijfmaal op straat gestaan om enqutes af te nemen. In totaal zijn er 123 enqutes ingevuld door buurtbewoners. We hebben tweemaal in de buurt rondom de bomen gefolderd.
Op woensdag 8 februari hebben we samen met een aantal bewoners de enqutes aangeboden aan de leden van de commissie wonen van de stadsdeelraad en aan de wethouder Bartlema.

Uitslag enquête
vraag 1: Met de kap van de Acaciabomen in de Van Boetzelaerstraat en de Van Hogendorpstraat ben ik het O wel eens O niet eens.

niet eens 122 (97%)
wel eens 3 (2%)
niet ingevuld 1 (1%)

vraag 2: Over de kap van de Acaciabomen in deze straten ben ik
O wel voldoende O niet voldoende op de hoogte gebracht.

niet voldoende 102 (81%)
wel voldoende 18 (14%)
niet ingevuld 6 (5%)

Conclusie
Met de kap van de Acaciabomen zijn 97% van de bewoners het niet eens en 83% vindt dat zij onvoldoende genformeerd zijn over de plannen met de straat en met de bomen. Als SP merken wij dit keer op keer. De plannen zijn al gemaakt, de schop gaat bijna in de grond, maar de bewoners weten vaak nog van niets. De inspraak van bewoners is een farce. In een achterafzaaltje wordt met een paar betrokken bewoners de plannen doorgenomen en vervolgens valt de beslissing, zogenaamd met instemming van de bewoners. Als je echt wilt weten wat er speelt zul je naar de mensen toe moeten gaan, de straat op, met de bewoners in gesprek gaan en enqutes afnemen. De gaan door met onze actie ''Onze Acaciabomen willen langer leven''.

U bent hier