h

Werkbezoek lijsttrekker Amsterdam Centrum

23 februari 2006

Werkbezoek lijsttrekker Amsterdam Centrum

In aanloop naar de verkiezingen gaat Marnix Bruggeman, lijsttrekker SP Centrum met een aankomend SP raadslid op werkbezoek bij diverse instellingen in het centrum. 16 januari was hij met Erica Wever, nr 2 op de SP lijst voor het centrum op bezoek bij de stichting Streetcornerwork Zij spraken met cordinator Ron Boot. Josina Ozinga maakte een uitvoerig verslag, waarvan hieronder een samenvatting.

Stichting Streetcornerwork is in heel Amsterdam werkzaam en richt zich op:
- verslaafden en
- jongeren tot 23 jaar in achterstandssituaties; veel van hen zijn allochtoon.
De vestiging in het centrum houdt zich bezig met jongeren, die problemen hebben op gebied van huisvesting, financin, scholing en arbeid, migratie, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd en justitie.
Daarvoor zijn drie veldwerkers en twee groepswerkers aangesteld, die vooral op de oostelijke eilanden actief zijn. Op het dagelijkse spreekuur kunnen jongeren terecht voor een boterham, douchegelegenheid en een gesprek
Ron Boot is al 35 jaar werkzaam als jeugdwerker in Amsterdam en schetst hoe Amsterdam een aanzuigende werking heeftop jongeren in achterstandssituaties. Er is een intolerante sfeer ontstaan in buurten. Het gaat niet meer om de problemen van de jongeren maar om de overlast die zij veroorzaken.
De Gemeente Amsterdam is de grootste financier. Het geld wordt verdeeld per stadsdeel. De jongeren gaan naar een opvang in de buurt, ook als die net over de grens van ‘hun’ stadsdeel ligt. Dit is lastig in verband met de financiering en werkt in de hand dat de lastige gevallen worden weggestuurd en de voor de ‘lieverdjes’ een oogje wordt toegeknepen.
Al vroeg is duidelijk dat een kind probleemgedrag vertoont. Preventie is mogelijk maar kan op dit moment alleen vrijwillig. Dit is te vrijblijvend. Wanneer de jongeren rond hun 18e ontspoord zijn is het kwaad al geschied. Daarom zijn er plannen voor een 12+ netwerk waar de jongeren al op jongere leeftijd opgespoord en begeleid kunnen worden. Dit gebeurt niet alleen via de straat of buurtcentra, maar ook via de ROC's.
Streetcornerwork valt buiten jeugdzorg en blijft vrij toegankelijk om voor jongeren een aanvullende en ondersteunende rol te spelen.
Er is een tekort aan gebruikersruimten in Amsterdam. Belangrijk is deze ruimten strak te organiseren.

U bent hier