h

Woonboten en bureaucraten

3 februari 2006

Woonboten en bureaucraten

Al vergaderingen lang houdt de deelraad van het stadsdeel Zeeburg zich bezig met het al of niet verlenen van een ligplaatsvergunning aan het woonschip De Flamingo. Het lijkt een detail. Eigenlijk te onbelangrijk voor een Raad om zich zo uitgebreid mee bezig te houden. Maar op de achtergrond speelt een letterlijk Kafka-eske afgrond van gewone mensen die heen en weer geslingerd worden in het doolhof van de regelgeving.

In heel Amsterdam is de situatie voor woonboten al sinds mensenheugenis een chaos. Er zijn boten mt ligplaatsvergunningen, maar ook boten zonder. Het Oostelijk Havengebied was jarenlang een van de rafelranden van de stad. Niemand maakte er bezwaar tegen dat de woonschepen aanlegden aan de kades van de verlaten havenbedrijven. Dat werd anders toen er ook woningen werden gebouwd.
Enkele jaren geleden besloot wethouder Jan Hoek in samenwerking met het Zeeburgs Botenoverleg (ZBO) orde te brengen in de chaos. Voor een zevental schepen die geen vergunning hadden maar al jaren werden gedoogd, zou een ‘coulante oplossing’ gezocht worden.

De Flamingo lag al vanaf 1996 aan de Javakade. Zonder vergunning, maar ook zonder problemen, zij werden gedoogd zoals andere schepen. Enkele jaren later, het is inmiddels 2004, werd er gewerkt aan de kade en ambtenaren vroegen de bewoners van De Flamingo of zij tijdelijk een stukje verderop konden gaan liggen. Altijd bereid mee te werken deden zij dit.
Zij lagen daar nog niet lang toen zij plots een sommatie kregen van de gemeente om met hun schip te vertrekken. Dit kwam niet van het stadsdeel Zeeburg, maar van de centrale stad: het kleine stukje dat zij zich op verzoek hadden verplaatst had er voor gezorgd dat zij nu 30 meter buiten het water van het stadsdeel Zeeburg lagen.
De bewoners van De Flamingo zijn geen juristen. Zij doen wat voor de hand ligt: in beroep gaan tegen de sommatie om te vertrekken. Maar daardoor worden zij juridisch getoetst door de centrale stad. De tijd dat zij daar liggen is te kort en hun beroep wordt afgewezen.
De Flamingo verplaatst zich weer naar het stadsdeel Zeeburg. Maar ook hier krijgen zij in 2005 een sommatie om te vertrekken. De reden is dezelfde: de Flamingo ligt te kort in het stadsdeel Zeeburg.

Alle schepen die in de jaren negentig in dezelfde situatie verkeerden hebben een vergunning gekregen. Maar bij De Flamingo zet verantwoordelijk wethouder Jan Hoek (GroenLinks) zijn hakken plotseling in het zand. Jan Hoek constateert dat er volgens het dossier geen reden is om De Flamingo een vaste ligplaats toe te kennen.
Maar de wethouder weet ook dat de bewoners van De Flamingo al vanaf 1996 aan de buurt gebonden zijn, dat de twee kinderen van het gezin in Zeeburg geboren zijn, dat de oudste in Zeeburg op school zit en dat de bewoners werkzaam zijn in Zeeburg.
Er zijn dus genoeg redenen om gebruik te maken van de bevoegdheid die Jan Hoek als wethouder heeft om De Flamingo een ligplaats te gunnen. Maar helaas: de argumenten van het dossier tellen voor hem zwaarder dan de mensen. Voor het ZBO was dit reden genoeg om de samenwerking stop te zetten.

In Raadsvergadering van 24 januari bleken de coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks, de meerderheid in de deelraad van het stadsdeel Zeeburg, het eens: de juridische procedures zijn belangrijker dan de menselijke argumenten. De Flamingo moet desnoods weggesleept worden.
Opmerkelijk was wel dat dit hardvochtige standpunt 1 lid van de PvdA en 1 lid van GroenLinks te ver ging. Zij stemden met een motie van de SP mee, die verder gesteund werd door de BAP, AA/DeGroenen, D66 en CDA om De Flamingo wel een ligplaats te gunnen. Resultaat: stakende stemmen -acht voor en acht tegen. Er zal in februari opnieuw over De Flamingo gestemd moeten worden.

Principieel gaat het over de vraag wat telt: de juistheid van het dossier en de procedures, of de menselijke maat? In Zeeburg geldt voor wethouder Jan Hoek dat hij voor dezelfde harde opstelling heeft gekozen als minister Verdonk ten aanzien van de nog niet gelegaliseerde asielzoekers: de procedures zijn belangrijker dan de mensen.
Het is voor de wethouder niet genoeg dat het gezin van de Flamingo hier al tien jaar woont, dat zij hier werken, dat de kinderen hier geboren zijn en op school zitten. Zij moeten met hun boot en gezin maar zien hoe ze het elders vergaat. Hij vindt dat niet de verantwoordelijkheid van het bestuur van het stadsdeel Zeeburg. Ook het feit dat het woonbotenbeleid jarenlang een zooitje is geweest telt voor hem niet mee.

Maar er zijn binnenkort verkiezingen. Ik hoop dat we in Februari, precies n week voor de verkiezingen, deze kwestie in het voordeel van de bewoners van De Flamingo kunnen beslechten. Maar ook na 7 maart zal het nieuwe bestuur de belangen van de bewoners serieus moet nemen en niet alleen maar halsstarrig vasthouden aan de bureaucratische regeltjes.

U bent hier