h

Debat bij SUN/Milli Gorus

1 maart 2006

Debat bij SUN/Milli Gorus

Op zondag 26 februari gingen (kandidaat) gemeenteraadsleden Arjan Vliegenthart (SP), Derya Kaplan (PvdA), Lex van Drooge (CDA) en Bora Işık (VVD) in de Aya Sofya moskee in Amsterdam met elkaar in debat over jeugd, onderwijs, veiligheid en integratie. Het debat was georganiseerd door studentenorganisatie SUN en Milli Grş. Ondanks een voetbalwedstrijd die in een nabij gelegen zaaltje uitgezonden werd, was er een goede opkomst. Er werd volop gediscussieerd over het aanpakken van spijbelaars, gemengde scholen, preventief fouilleren, sport, woonplannen en de mogelijkheid om je in je eigen taal uit te drukken. Al met al een zeer divers aanbod aan thema’s en een zeer levendig debat.

De VVD’er Işık kreeg stevige kritiek over de eenzijdige repressieve aanpak van zijn partij wat betreft de integratie. Vliegenthart: ‘Wat er nu gebeurt is dat met de uitspraken van VVD’ers zoals Hirshi Ali en Verdonk de tegenstellingen juist op scherp worden gezet, angst wordt gezaaid en mensen verder van elkaar komen af te staan. Tegelijkertijd wordt de samenhang in de wijken ondermijnd door bezuinigingen op buurthuizen en speelplaatsen.’ Op een vraag uit de zaal of radicalisme en tweedeling juist niet in de hand gewerkt wordt door uitspraken van Ayaan Hirshi Ali en Verdonk zei Işık: ‘Laat die Verdonk en Hirshi Ali, die zeggen zoveel waar ik het niet mee eens ben.’ Işık was zeer kritisch over de landelijke VVD koers en gaf aan zelf nog niet te weten of hij in 2007 op de VVD zal gaan stemmen. Işık overweegt zelfs om op de SP te stemmen, iets wat hem zowel hoongelach als applaus opleverde.

Tevens viel het op dat de vertegenwoordigers van de PvdA, het CDA en de VVD het op tal van terreinen niet met elkaar eens waren. De partijen beschuldigden elkaar ervan dat het college op belangrijke terreinen zoals sport en welzijn haar doelstellingen niet had gehaald. Zo werd eens te meer duidelijk dat het huidige college dringend aan vervanging en verfrissing toe is.

U bent hier