h

SP wil opheldering over asbest in Kadoelen

27 maart 2006

SP wil opheldering over asbest in Kadoelen

De SP eist opheldering van het stadsdeel Amsterdam Noord over de werkzaamheden op een verontreinigd voormalig industrieterrein in de wijk Kadoelen. Bij het kappen van struikgewas vorige week zijn volgens omwonenden achtergelaten platen asbest gebroken en zelfs verhakseld. Verantwoordelijk portefeuillehouder Kees Diepeveen (GroenLinks) ontkent.

Er zijn volgens de SP een aantal tegenstrijdigheden in de verklaringen van het stadsdeel. Hoewel Diepeveen heeft verzekerd dat alle voorschriften zijn gevolgd en er geen gevaar voor de volksgezondheid heeft bestaan, liet hij extra hekken plaatsen om het terrein en een deel ervan onmiddellijk schoonmaken. Daarnaast bleek uit opnamen van AT5 dat niet alle medewerkers die struikgewas kapten op het terrein wisten van de aanwezigheid van het asbest, terwijl het stadsdeel er naar eigen zeggen wel van op de hoogte was.

De SP was ook onaangenaam verrast door de beschuldigingen van Diepeveen aan het adres van de Belangenvereniging Kadoelen/Oostzanerwerf, die de mogelijke versnippering van asbest op het terrein vorige week naar buiten bracht. De portefeuillehouder insinueerde publiekelijk dat de belangenvereniging de asbest zelf over het terrein heeft verspreid om de geplande bouw van de nieuwe wijk Twiske Zuid te vertragen. Tot op heden heeft Diepeveen die beschuldiging met geen enkel bewijs gestaafd.

De SP-fractie in de deelraad hoopt op de volgende raadsvergadering uitleg te krijgen van Diepeveen over de gevolgde werkwijze.

U bent hier