h

Coalitie GroenLinks, PvdA en VVD maakt geen linkse keuzes

21 april 2006

Coalitie GroenLinks, PvdA en VVD maakt geen linkse keuzes

Op 13 maart besprak de deelraad Amsterdam-Centrum het programakkoord van GroenLinks, PvdA en VVD. Volgens SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman kun je er nog alle kanten mee op. Voor Marnix was het zijn eerste toespraak in de deelraad. Aan de toespraak hadden alle leden van de fractie een bijdrage geleverd. Het oordeel van de fractie was genadeloos: "Als je wilt kun je er uiteindelijk gewoon het oude beleid van de vorige coalitie van D66, PvdA en VVD mee voortzetten". Daartoe uitgedaagd door de SP gaf PvdA-fractievoorzitter Gijs Korthof later in het raadsdebat toe dat dit ook zijn bedoeling is.

Als de SP wel had mee mogen doen was er zeker een eerlijker en socialer beleid uit de bus gekomen. Daarvoor is alle aanleiding. De komst uit het niets van de SP met vijf zetels betekende immers een enorme ruk naar links. Toch werd de SP buiten het dagelijks bestuur van het stadsdeel gehouden. Marnix vroeg hoe de PvdA dit aan de kiezers kon uitleggen. PvdA-wethouder Els Iping stapte in haar betoog liever over die vraag heen. Uitleg zou teveel tijd kosten. De SP-fractie stemde uiteindelijk tegen het akkoord, en tegen het nieuwe dagelijks bestuur.

Volgens de SP-fractie in de deelraad Centrum is het programakkoord van GroenLinks, PvdA en VVD een vaag verhaal. Daarom diende de SP een motie in. Een verrassing voor de andere partijen, want een nieuwe fractie komt meestal niet meteen al in zijn eerste raadsvergadering met een goed doortimmerde motie. Met de motie wilde de SP bereiken dat het dagelijks bestuur eerst ging uitrekenen hoeveel geld het voor zijn vage plannen wil uittrekken. En waar het dagelijks bestuur dit geld vandaan denkt te halen. Anders dan de SP wil het dagelijks bestuur tot nu toe nu namelijk niet bezuinigen op prestigeprojecten. Met de motie vroeg de SP ook aan te geven wat het dagelijks bestuur nu echt wil bereiken. "Dan zal blijken hoe sociaal en eerlijk dit Programakkoord eigenlijk echt is", aldus Marnix Bruggeman bij de aankondiging van zijn motie. De SP-fractie vond om die reden ook dat de deelraad moest wachten met een oordeel over het programakkoord. De motie werd afgestemd door de nieuwe coalitiepartijen. Ook D66 stemde tegen. Dat was extra vreemd, omdat die partij zelf in de stedelijke gemeenteraad een vergelijkbare motie had ingediend.

Na de toespraken werden Malu Lűer en Kees Alders als duo geinstalleerd.

Toespraak van de SP-fractie over het Programakkoord 2006-2010 van GroenLinks, PvdA en VVD in de vergadering van de deelraad Amsterdam-Centrum op 13 april 2006

"De Amsterdamse binnenstad is het visitekaartje van Amsterdam. Het is het cultureel, toeristisch en economisch centrum en het belangrijkste winkelgebied van de regio." ...
Nee, dit is niet de ronkende tekst van een folder van de Amsterdam Tourist Board, geschreven door een reclamebureau, om meer toeristen naar de stad te lokken. Dit is de tekst van het Programakkoord 2006-2010 van Amsterdam-Centrum, geschreven door GroenLinks, PvdA en VVD.
Zoals elke reclamefolder is dit Programakkoord "elk wat wils". In dit Programakkoord komt wel erg vaak voor : "waar nodig", "indien mogelijk", "behoort tot de mogelijkheden", "zo mogelijk". Met dit Programakkoord kun je nog alle kanten op. Als je wilt, kun je er uiteindelijk gewoon het oude beleid van de vorige coalitie mee voortzetten. Zoals het ook de aanzet zou kunnen vormen naar een ander, eerlijker en socialer beleid.

Daar had de SP graag aan willen meehelpen. Hoe legt de PvdA de kiezers uit dat de SP niet mee mag doen in dit dagelijks bestuur? Er zijn uitsluitend flauwekulargumenten aangevoerd om de SP buiten de deur te houden. De SP zou het stadsdeel willen opheffen, en daarom geen "ambassadeur" van het stadsdeel kunnen zijn. En we mochten niet meedoen omdat we nieuw in de deelraad zijn. Formateur Herrema vroeg in zijn eindadvies om de SP dan in elk geval nog te laten meepraten over het akkoord. Een persbericht van het stadsdeel meldde vervolgens dat de PvdA daarvoor een vorm zou zoeken. Het eind van het liedje was dat de PvdA ons uitnodigde mee te komen praten over het onderdeel Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij hopen ooit nog eens te mogen doorgronden waarom de SP in de perceptie van de PvdA blijkbaar de WMO-partij is.
Vervolgens mochten we dan in het Stadsdeelnieuws van 27 maart lezen dat de SP was weggelopen van de onderhandelingstafel. Terwijl we er in werkelijkheid gewoon afgekiepert zijn. Omdat de VVD als enige partij bij voorbaat de SP had uitgesloten, en de PvdA niet wist hoe snel ze zich achter dit dictaat moesten scharen.

Het was een koud kunstje geweest de SP in het dagelijks bestuur te loodsen. GroenLinks heeft met wrden voortdurend gepropageerd dat de SP in het dagelijks bestuur had gemoeten. Maar aan woorden hebben we niets. GroenLinks had slechts n daad hoeven stellen : namelijk 'nee' zeggen tegen de VVD. Voortzetting van de oude coalitie met nog slechts 15 van de 29 zetels was dan geen rele optie geweest. Een coalitie mt D66 en Amsterdam Anders en znder SP evenmin, omdat Amsterdam Anders niet met D66, maar met de SP wilde. Een echt links dagelijks bestuur mt de SP was dan onontkoombaar geweest.

Op de talloze plekken waar nu in het Programakkoord staat : "waar nodig", "indien mogelijk", "behoort tot de mogelijkheden", "zo mogelijk" hadden dan heldere, duidelijke doelen kunnen staan. Er had dan een deugdelijke financiëe onderbouwing bij dit Programakkoord kunnen staan. Want om te spreken in termen van de Rekenkamer Amsterdam-Centrum : net als het vorige Programakkoord is ook dit akkoord 2006-2010 alles behalve SMART opgesteld. SMART is een systeem waarmee je duidelijk en exact vastlegt hoe je je koers gaat verleggen.

De SP heeft als enige partij in de formatiebesprekingen wel al een financiëe onderbouwing van haar voorstellen geleverd. Als we meer willen doen aan betaalbaar wonen, betere zorg en welzijn, chte armoedebestrijding, zonder verhoging van de stadsdeelbelastingen, dan zullen we tegelijk moeten bezuinigen op prestigeprojecten en andere overbodige uitgaven.
In elk geval gaat de SP de komende vier jaar wl SMART werken. Wij zullen onze eigen weg gaan - met SPEND : ons SP-SPaarpotje voor Echt Nuttige Dingen. Telkens als dit dagelijks bestuur komt met prestigeprojecten en andere nutteloze uitgaven, dan stopt de SP het daarvoor uitgetrokken bedrag in haar fictieve spaarvarken. En met dit uitgespaarde geld komen wj vervolgens met voorstellen voor betaalbaarder wonen, betere zorg en welzijn, chte armoedebestrijding en lastenverlaging. Wij houden u op de hoogte van het saldo.

Onduidelijk is hoe sociaal en eerlijk dit Programakkoord 2006-2010 zal uitpakken. Ondanks het geweeklaag van de PvdA over "Plan-Dekker" komt er geen stop op verkoop van huurwoningen als appartementen. Er staat slechts dat "onwenselijk is dat alle huurwoningen in de particuliere voorraad weglekken naar de vrije sector. Niet alle dus naar de vrije sector, maar wel een deel?
PvdA en GroenLinks richten zich liever op huurwoningen van 800 euro per maand, voor de zogenaamde middeninkomens van 1.900 euro per maand. Let wel: bij die huurprijs is geen huurtoeslag mogelijk. Wie gelooft echt dat mensen met een dergelijk 'midden-inkomen' de helft van hun inkomen aan huur willen betalen?
Met dit dagelijks bestuur krijgen we ook marktwerking in zorg en welzijn. Waar dat toe leidt weten we inmiddels uit het openbaar vervoer en de zorgverzekeringen. En straks zal dan ook in ons stadsdeel Flippocare B.V. communitymanagement uit Albani de plek mogen innemen van de Blankenbergstichting, die al sinds 1871 haar wortels heeft in alle sociale uithoeken van ons stadsdeel.
Dit dagelijks bestuur blijft ook doorgaan met het volbouwen van het Centrum met peperdure parkeergarages. Wie met het dagelijks bestuur gelooft dat ze geen nieuw autoverkeer aantrekken, die mag het zeggen. De SP staat in elk geval voor cht terugdringen van het autoverkeer.
Maar eerlijk is eerlijk. Dit Programakkoord heeft gelukkig ook het nodige overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de SP. Interactieve besluitvorming bijvoorbeeld. Jammer genoeg staat er in het Programakkoord direct achteraan dat de invulling hiervan een voortzetting betreft van de bestuurscultuur van de afgelopen vier jaar. Voor de SP betekent een andere bestuurscultuur : het stimuleren en faciliteren van plannen van onderop. Als het beoogde dagelijks bestuur niet plannen uit de buurten faciliteert, dan doet de SP dat zelf wel. De SP bouwt zijn kerngroep en contacten in de buurten de komende vier jaar verder uit : de SP is namelijk in de eerste plaats een actiepartij, die met voorstellen van onderop komt. Tegelijk zal de SP vier jaar lang constructief proberen het stadsdeelbeleid naar links te buigen.

Hier op dit moment kunnen we uiteraard niet al onze kritiekpunten op het Programakkoord opnoemen. Dat zou een toespraak worden van vier jaar Maar wees gerust, u zult wel vier jaar lang onze opbouwende kritiek blijven horen.

Het zal niet komen als verrassing.
De SP geeft geen steun aan dit vage Programakkoord, en zeker niet als raadsprogramma.
De SP stemt ook tegen de benoeming van alle drie de voorgedragen d.b.‑leden - omdat ze niet met de SP wilden, terwijl wij wel hadden gewild.
Maar : wij betalen de persoonlijke aanvallen aan ons adres niet met gelijke munt terug. Wij houden het vriendelijk en integer in het persoonlijke vlak. Daarbij past, dat wij uitspreken dat de drie voorgedragen bestuurders naar onze mening in elk geval zeker wel capabel zijn. Bij de SP gaat het puur om politieke inhoud.

Ondertussen hebben wij begrepen dat de meeste andere fracties er ook achter zijn gekomen dat dit Programakkoord alles behalve SMART en alles behalve financieel degelijk onderbouwd is. Wij begrepen echter ook dat we die financiëe onderbouwing pas tegen de zomer mogen verwachten. Dat lijkt ons geen goed idee. Voor alle zekerheid dienen wij daarom een motie in, die er voor moet zorgen dat er rst een SMART-analyse en een financiëe onderbouwing komt. Met spoed, en niet pas tegen de zomer. Dan zal blijken hoe sociaal en eerlijk dit Programakkoord eigenlijk echt is.

U bent hier