h

Een dakloos bestaan

3 april 2006

Een dakloos bestaan

SP-Centrum organiseerde op 23 februari een daklozendebat met als doel de problemen waar daklozen tegenaan lopen te inventariseren. Wat kunnen we doen om deze mensen een menswaardiger bestaan te geven en hoe voorkomen we dat mensen dakloos worden.
In het zaaltje van de 'Bekeerde Suster' aan de Kloveniersburgwal 6-8 kwamen 60 mensen bijeen om hierover te praten.

Erica Wever, kandidaatsraadslid van SP-Centrum leidde de avond in met de woorden:
"Vanavond staan de dak & thuislozen centraal. Het is een groep die waardig vertegenwoordigd dient te worden met oog voor hun belangen!
Aan het einde van de avond willen we concrete voorstellen, ideen en probleemanalyses vanuit de doelgroep/instellingen geformuleerd hebben.
De SP doet het anders: initiatieven, voorstellen, invoering van nieuwe regelgeving en beleid moet van onderaf op buurt- en wijkniveau genitieerd worden.
De SP hecht veel waarde aan een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod van sociale en welzijnsvoorzieningen, met name voor ouderen, gehandicapten, armen en daklozen dienen deze voorzieningen goed te zijn en op elkaar aan te sluiten! Vanavond willen we tot duidelijke voorstellen komen hoe we dit in de praktijk gaan aanpakken".
Achter de tafel zaten:
- Willemijn Los, directeur van de Medische Dienst Herone Gebruik (GMDH). De GMDH heeft 800 klanten en maar 20 bedden
- Tom Flesseman, vrijwilliger bij de Belangenvereniging van Amsterdamse Dak en Thuislozen (BADT). Er zijn twee tot vierduizend thuislozen. Mensen zonder werk, school, inkomsten, die van adres naar adres trekken.
- Ron Boot, cordinator van Stichting Streetcornerwork. De stichting richt zich op jongeren van 12 tot 23 jaar in Amsterdam. Er zijn voorzichtige schattingen van tenminste 600 dakloze jongeren in die leeftijdscategorie, waarvan er maar 10 procent hulp zoekt. Zelfs aan deze vraag kan hij niet voldoen, per nacht moeten er vijf tot tien dakloze jongeren op straat verblijven wegens tekot aan opvangvoorzieningen.
Het lijkt erop dat de 50 miljoen, die eraan komen, al besteed zijn. Het zal vooral aan repressie besteed worden. Er moet meer gevarieerde dag/ en nachtopvang komen. Dakloosheid is een industrie geworden, waar erg veel geld in omgaat, dat niet altijd ten goede komt aan de daklozen zelf. Er verdwijnen meer voorzieningen dan erbij komen. Andere stadsdelen moeten dit opvangen terwijl er geen afspraken over gemaakt worden.
Daklozen worden regelmatig beboet. Hierdoor ontstaan flinke schulden. Er moet meer betaalbare woonruimte komen. Voorstellen als kraken, containerwoningen in het havengebied en benutten van lege kantoorgebouwen worden genoemd. Voor de 50 miljoen kunnen 1000 goedkope woningen voor daklozen gebouwd kunnen worden.
Samenvattend is er vooral woonruimte nodig en een goede schuldhulpsanering. Ook moeten de uitkeringen goed geregeld worden. De bestaande hulp moet beter op elkaar afgestemd worden.
Concrete voorstellen en acties:
- krachten bundelen, met elkaar in gesprek blijven. Er is machtsvorming nodig om geldstromen om te buigen.
- er moet een centraal meldpunt komen
- een zwartboek kan aantonen hoeveel geld er gemoeid is voor hoeveel bedden en voorzieningen
- stem op de juiste partij, die dakloosheid aanpakken
- d.m.v. acties/demonstraties dakloosheid zichtbaar maken. Zoek bijvoorbeeld een slaapplaats in wachtlokalen van de politie. Vertel overal je verhaal.
- zoek de media op, voorstel: daklozen t.v.
- spreek in bij commissie- en raadsvergaderingen.

Marnix Bruggeman, lijsttrekker SP-Centrum sloot af met de conclusie dat we het met z'n allen samen moeten doen. Dus met belangengroep van dak- en thuislozen, de huurders van SASH en alle andere groepen die getroffen worden door het kabinetsbeleid. Bij Plan-Dekker lijkt het er al op, dat we dit plan door samen optrekken van tafel gaan krijgen. Samen doen, dat is socialisme. Extra geld voor daklozen niet mag worden ingezet voor repressie. Hij sloot aan bij wat Ron Boot zei: de zorg voor daklozen lijkt zo langzamerhand een complete industrie te worden. De SP zit op de goede weg met het standpunt dat de bureaucratie in de dak- en thuislozenzorg moet worden aangepakt. Uit het debat van vanavond blijkt dat bij dak- en thuisloosheidsproblematiek het gebrek aan betaalbare woningen een belangrijke rol speelt. In die zin sluit deze debatavond naadloos aan op de debatavond, die SP Centrum eerder over wonen organiseerde. Die avond leverde de conclusie op dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om ook in het centrum meer betaalbare woningen bij te bouwen, bijvoorbeeld goedkope inschuifwoningen in leegstaande kantoren.
Duidelijk is dat deze avond een vervolg behoeft.
Directe actie moet zijn het opjaaggedrag van de politie bij Herengracht 124, waar daklozen hun uitkering halen. De politie vangt hen op om openstaande boetes te innen.
Met de belofte dat deze bijeenkomst vervolg zal hebben, wordt de avond besloten en trekt iedereen huiswaarts. Nou ja, niet iedereen.

U bent hier