h

Machtspolitiek wint het van de Linkse Lente

21 april 2006

Machtspolitiek wint het van de Linkse Lente

De politieke vooruitzichten voor Westerpark zijn de komende jaren grijs en grauw. Door een college met B&W uit te sluiten is de kans op een herkenbaar links college verspeeld. De vorming van een college met drie partijen strandde op de verdeling van de portefeuilles. B&W mocht van de PvdA en GroenLinks meepraten, maar niet meebesturen. PvdA en GroenLinks hebben hiermee helaas de droom van een linkse lente laten varen.

Na vier termijnen van hetzelfde kon worden verwacht dat de wil er was om de samenstelling van het college te veranderen. Die bleek er dus niet te zijn. Zelfs de krappe meerderheid van 50,6% en de uitgesproken linkse stem van de kiezer maakten de coalitiepartijen niet bereid tot een compromis.

SP Westerpark heeft van begin af aan duidelijk gemaakt het niet geloofwaardig te vinden om in een college te gaan zitten met partijen die jarenlang een beleid hebben gevoerd dat ver van onze idealen afstaat. Onder andere de afbraak van de sociale woningbouw is ons een doorn in het oog. De PvdA en GroenLinks zijn juist trots op dit ‘differentiatiebeleid’ en willen het voortzetten. Ook vinden wij dat een krachtig armoedebeleid een absolute topprioriteit hoort te zijn. Wij merken die urgentie minder bij de andere partijen.

Wat betreft het voorstel van VVD en D66 om te komen tot een coalitie met de PvdA en GroenLinks zijn wij blij dat GroenLinks aangeeft dat dit een ideologische brug te ver is. Het zou geen recht doen aan de verkiezingsuitslag waarin 87,5 % van de kiezers links heeft gestemd.

De SP is klaar voor de oppositie. Gespitst op het aanpakken van afbraakplannen, waarbij we met name voorstellen op het gebied van sociale huisvesting, armoedebestrijding en het behoud van buurtvoorzieningen scherp in de gaten houden. Gedreven om voorstellen in te dienen om te werken aan een betere wereld, beginnend in Westerpark. Daarbij geven we natuurlijk ook onze steun aan goede initiatieven van andere partijen. Wij gaan ons met veel energie inzetten. In de raad en daarbuiten!

U bent hier