h

PvdA en GroenLinks: in Zeeburg geen college met SP

8 april 2006

PvdA en GroenLinks: in Zeeburg geen college met SP

De PvdA (van 6 naar 9 zetels) en de SP (van 1 naar 3 zetels) bij de verkiezingen voor de deelraad van Zeeburg fl ink gewonnen hebben, lag het voor de hand om in ieder geval met deze partijen een dagelijks bestuur te vormen. GroenLinks (3 zetels) sloot zich daar bij aan. Tijdens de eerste openbare besprekingen eiste de PvdA van de SP om afstand te nemen van twee belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma: het tegengaan van de bouw van de woontoren Fountainhead op Sporenburg en de sloop van het Borneoblok op het Javaplein.

De SP was bereid zich neer te leggen bij eerder genomen besluiten om het bestuur in Zeeburg een sociaal gezicht te geven. De SP ging er vervolgens van uit dat de PvdA en GroenLinks wel bereid zouden zijn om de komende vier jaar te streven naar de bouw van voldoende sociale huurwoningen in IJburg en op het Zeeburgereiland. Bovendien hoopten wij dat zij verder zouden willen afzien van sloop van huurwoningen die nog in goede staat verkeren. Dat bleek echter niet het geval.

De PvdA en GroenLinks in Zeeburg willen het woonbeleid van de centrale stad en het vorige dagelijks bestuur in Zeeburg (PvdA, VVD, GroenLinks) onverminderd voortzetten. Dit betekent dat de sociale woningvoorraad meer en meer onder druk komt te staan. Niet alleen door de plannen van minister Dekker, maar ook door de plannen van het nieuwe college van de centrale stad (ook PvdA en GroenLinks). Dat college wil sociale woningen verkopen en de bouw van sociale woningen duurder maken.

De SP vindt het daarom van groot belang dat Zeeburg een prioriteit maakt van een sociaal woonbeleid. Helaas zijn de PvdA en GroenLinks hier tegen. De SP is voor gemengde buurten in heel Zeeburg. Grote en kleine gezinnen, alleenstaanden, ouderen, jongeren, studenten, allochtonen en autochtonen moeten zowel in de Indische Buurt als in IJburg, het Oostelijk Havengebied en het Zeeburgereiland door elkaar kunnen wonen en samen kunnen leven. Dat geldt ook voor hogere en lagere inkomensgroepen. Ook mensen met een minimuminkomen moeten in de toekomst in alle buurten van Zeeburg kunnen wonen.

Dat is het sociale Zeeburg waar de SP de komende vier jaar voor wil gaan. Helaas kan dat niet in een college met de PvdA en GroenLinks. Wij hopen in de oppositie in samenwerking met de bewoners en zo veel mogelijk organisaties toch het bestuur in Zeeburg de goede kant op te duwen. Een beter Nederland begint immers in Zeeburg. Om met alle SP-stemmers en andere genteresseerden in Zeeburg te praten over de visie van de SP op een sociaal Zeeburg en de activiteiten voor de komende periode, organiseren wij een openbare informatieavond:

Vrijdag 21 april om 20.00 uur
Projectruimte Wladiwostok, Bogortuin 16
(achter gebouw Wladiwostok, Azartplein, eindpunt tram 10)

U bent hier