h

SP dient interpellatie in over beeld Anton de Kom

30 april 2006

SP dient interpellatie in over beeld Anton de Kom

De SP heeft op de raadsvergadering van 25 april bijgaande interpellatie ingediend met vragen over de procedure voor het tot stand komen en het plaatsen van een standbeeld van de Surinaamse verzetsstrijder Anton de Kom die in april 1945 in een Duits concentratiekamp is overleden. De dag ervoor, op maandag 24 april (de sterfdag van Anton de Kom) zou het beeld met een feestelijke bijeenkomst op het Anton de Kom plein voor het stadsdeelkantoor worden onthuld. Een groep tegenstanders, verenigd in 'Comit een waardig standbeeld voor Anton de Kom? heeft onthulling weten te voorkomen door het beeld weer te bedekken met een doek. Door de rel die is ontstaan en naar aanleiding van het Raadsadres dat het Comit aan de deelraad heeft ingezonden, vond de SP dat er in de raadsvergadering van de volgende dag opheldering moest worden gevraagd over de gang van zaken.

Geschiedenis
Het monument voor Anton de Kom is een initiatief van bewoners uit Amsterdam Zuidoost. In 1999 vroegen zij het Stadsdeel Zuidoost om een waardig monument te realiseren ter herdenking van vrijheidsstrijder en verzetsheld Anton de Kom. Er is een jury samengesteld en in januari 2005 heeft het publiek de gelegenheid gekregen te kiezen uit 4 ontwerpen, een ontwerp van Mw. van Loon, van de heer Renfurm en twee andere ontwerpen. Daarnaast was er de mogelijkheid via internet te stemmen. Het publiek heeft in eerste instantie voor het beeld van Renfurm gekozen, de Jury koos voor het beeld van Mw. van Loon. Uit de internetstemming, die volgens de tegenstanders op het laatste nippertje is toegevoegd, kwam als resultaat eveneens een voorkeur voor het beeld van Mw. van Loon, waarna ze tot winnaar is uitgeroepen. Het publiek heeft voordat de keuze moest worden gemaakt de gelegenheid gekregen de beelden te vergelijken. Van het beeld van Mw. van Loon was echter nog geen volledig model beschikbaar. Daarvan is een videopresentatie te zien geweest. De internetstemmers hebben hun keuze gebaseerd op een gedeelte van de afbeelding van het beeld. Op die afbeelding was alleen het hoofd en een deel van de borst te zien. De weerstand tegen het beeld is ontstaan doordat achteraf bleek dat het gehele beeld bestaat uit een halfnaakte man. De tegenstanders vinden dat ongepast omdat Anton de Kom een man was die altijd goed in het pak zat en er zeer beschaafd uitzag.

Reactie stadsdeelbestuur
Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost is bij monde van Mw. Sweet alleen ingegaan op de kritiek van het 'Comit een waardig standbeeld voor Anton de Kom' die in de interpellatie is gebruikt ter illustratie van de ontstane onrust en deed daarbij alsof de kritiek van het comit de kritiek van de SP is. Mw. Sweet wilde verder niet ingaan op de onrust die is ontstaan. Het Dagelijks Bestuur heeft geen antwoord willen geven op de vraag hoe de onvrede moet worden weggenomen. De interpellatie werd gesteund vanaf de publieke tribune en door het grootste deel van de oppositie.

Krantenartikel
Het Parool heeft de rel versterkt met het respectloze artikel 'De Koms piemel niets voor politiek'. Daarin is ten onrechte de suggestie gewekt dat de SP vragen over het beeld zelf heeft gesteld in plaats van over de procedure en de ontstane onrust.

Het probleem zal op initiatief van de SP in de commissievergadering verder
worden uitgezocht.

Interpellatie
Dit is de interpellatie die de SP heeft ingediend.

Geachte voorzitter van de Raad,

Naar aanleiding van het Raadsadres van Comit Een Waardig Standbeeld van Anton de Kom op 10 april jl. inzake plaatsing van een standbeeld van Anton de Kom, dient de fractie van de SP een interpellatie in voor de komende raadsvergadering van 25 april 2006.

Interpellatie:

1. Volgens het comit is het standbeeld voor een zeer groot aantal belanghebbenden in Amsterdam Zuidoost een zware belediging voor zwarte mensen omdat de afbeelding van een naakte man met gesloten ogen totaal niet overeenkomt met het beeld van de verzetstrijder Anton de Kom. Voorts voldoet het beeld niet aan de criteria zoals gesteld in de opdrachtformulering aan de deelnemende kunstenaars. Wat is uw standpunt hierover?

2. Volgens het comit is het publiek niet correct genformeerd over het te onthullen beeld. Het publiek dat gestemd heeft kon slechts een klein deel, namelijk het hoofd en een deel van de borst van het te onthullen standbeeld zien. Klopt dit, en zo ja, vindt u niet dat het publiek dan misleid is?

3. Het comit stelde dat in het geheim een internetstemming werd georganiseerd en achteraf aan de publiekstemming werd toegevoegd. In dit geval zijn er dus twee verschillende stemmingen geweest terwijl de jury en de werkgroep niet op de hoogte waren van de internetstemming. Het comit vraagt zich af wie eigenlijk de internetstemming georganiseerd heeft en wie de stemmen hebben gecontroleerd en geteld? De SP wil precies weten hoe dat gegaan is.

4. Bent u het met het comit eens dat de procedure waarop het beeld tot stand is gekomen onjuist en onduidelijk is? En wat bent u van plan om de onrust die ontstaan is weg te nemen?

Noush Saranjam
Namens SP Fractie
Amsterdam Zuidoost

U bent hier