h

De straat op in Nieuw West

8 mei 2006

De straat op in Nieuw West

Zaterdag 6 mei gingen SP'ers in Geuzenveld-Slotermeer met twee doelen de straat op: Op Plein '40-'45 deelden zij flyers uit met de reactie van de nieuwbakken SP-raadsleden op de afloop van de gemeenteraadsverkiezingen n hielden zij een petitie tegen de voorgenomen afbraak van het stadsvervoer. Met name dat laatste leidde op het zonnige plein tot verhitte reacties.

Wie rond Plein '40-'45 over openbaar vervoer begint, krijgt de tongen los. Veel buurtbewoners hebben onlangs hun opstaphalte van buslijn 21 zien verdwijnen. De 21 behoort tot de lange lijst van lijnen die gedeeltelijk een nieuwe route hebben gekregen. Maar daarnaast zijn er nog eens 17 lijnen die het GVB helemaal wil opheffen. In combinatie met plannen om andere routes in te korten en haltes te laten vervallen leidt dat volgens de SP tot een onaanvaardbare kaalslag van het stadsvervoer. En de aangesprokenen op Plein '40-'45 waren het daar hartgrondig mee eens.

Vooral ouderen bemerkten een toegenomen verslechtering van de bereikbaarheid van de stad en maakten zich zorgen over de GVB-plannen. Velen vertelden dat ze een stuk minder vaak even langsgingen bij familie of vrienden buiten hun wijk sinds de omleiding van lijn 21. "En dan is er die Stadsmobiel maar die ga je toch niet de hele tijd bellen als je verder gezond bent?". Maar ook andere ondertekenaars van de petitie schrokken van de lange lijst op te heffen lijnen: "Ja, deze drie lijnen gebruik ik bijna wekelijks, die kunnen ze toch niet zomaar opheffen?" En: "Als nou steeds minder plekken goed en snel bereikbaar zijn, waar heb je dan nog openbaar vervoer voor?"

Naar aanleiding van de flyer waarin de SP-gemeenteraadsleden reageerden op de verkiezingen van maart, wilde een aantal SP-stemmers ook graag weten hoe de partij er voor stond in Geuzenveld-Slotermeer. Hoewel de SP nog niet in de deelraad is vertegenwoordigd, is de kern van actieve SP'ers in Nieuw-West behoorlijk gegroeid. De handtekeningenactie op Plein '40-'45 was een van de eerste tekenen van deze verhoogde activiteit maar in de komende tijd zullen er op centrale punten in de verschillende stadsdelen van Nieuw-West wekelijks SP'ers te vinden zijn. Met de gemeenteraadsverkiezingen nog maar net twee maanden achter de rug wordt in Nieuw-West alweer druk gewerkt om de partij zodanig te versterken dat de SP ook daar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen in de stadsdeelraad plaats zal kunnen nemen. Maar zoals ook zaterdag weer bleek, is vertegenwoordiging in de stadsdeelraad voor de SP absoluut geen voorwaarde om in een stadsdeel actief te zijn. In de komende tijd zal de kerngroep dan ook doorgaan met haar acties in in Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart.

U bent hier