h

Droomland

11 mei 2006

Droomland

Reactie van Mark van Dongen, fractievoorzitter SP Zeeburg, uitgesproken tijdens de raadsvergadering stadsdeel Zeeburg 25 april 2006.

"Fantasie is belangrijker dan kennis", zoals Einstein graag benadrukte. Door het gebruiken van fantasie kunnen wij vorm geven aan het idee hoe wij de werkelijkheid willen veranderen, hoe wij de grauwe kanten van het bestaan willen verbeteren.

PvdA, VVD en GL van het stadsdeel Zeeburg hebben voor de komende vier jaar een programakkoord gesloten. Een fantastisch programma. "Iedere Zeeburger telt", stelt het akkoord. Bewoners krijgen ondersteuning, de collegepartijen willen investeren in jeugd, in het versterken van sociale verbanden, in het vergroten van veiligheid, in armoedebestrijding. Mooie dromen, maar hoe denken de partijen dat uit te voeren?

Het programma-akkoord: "Voor jongeren bouwen we 100 extra woningen". Een hard controleerbaar cijfer klinkt goed. Maar de SP mist een analyse hoe groot de behoefte is voor jongerenhuisvesting in het stadsdeel. Zijn de woningen die gebouwd worden ook bereikbaar en toegankelijk voor opgroeiende jongeren uit het stadsdeel, of zijn ze alleen betaalbaar voor studenten met rijke ouders?

Het akkoord meldt dat het OHG een gevarieerde wijk moet blijven. Wel, wordt gezegd, mogen er meer woningen verkocht worden, maar ook dan zal het percentage sociale huurwoningen minimaal 35 procent bedragen, zeggen de partijen. Maar tegelijk worden de sociale woningen vooral in dit gebied bedreigd door de plannen van minister Dekker. De verkoop van sociale woningen was juist stopgezet door een motie van PvdA en GroenLinks omdat met de plannen van Dekker de gedifferentieerdheid van de wijk onder druk kwam te staan. Maar nu willen de collegepartijen toch verder gaan met de verkoop van woningen, met alle gevolgen van dien voor de wijk.
Het akkoord vermeldt ook dat het DB in gaat zetten op armoedepreventie, op het wegwerken van de wachtlijsten van de schuldhulpverlening en op een beleid dat de voedselbanken overbodig zal maken. Dit beleid wil de SP graag steunen. Maar ook nu weer lijkt het programakkoord niet verder te komen dan het uitspreken van wensdromen. Nergens staan voorstellen hoe dit te realiseren.

Zeeburg moet een veilige plek zijn, de Indische Buurt "een prettige en veilige buurt". Cameratoezicht wil het DB onder voorwaarden laten bestaan. Maar niets wordt gezegd hoe de verplaatsing van de veiligheidsproblemen door de plaatsing van camera's wordt tegengegaan.

De SP zou nog veel meer willen aanstippen waar zij vragen bij zet. Het is aardig om te lezen dat het DB wil kijken of men de kosten van de straatreiniging niet kan verlagen door meer samen te werken met Oost/Watergraafsmeer. Dat vinden wij een stap in de goede richting, maar zou het niet beter zijn om te onderzoeken of dit soort uitvoerende diensten niet effectiever functioneren als zij stedelijk werken en niet per stadsdeel, kortom om verder te kijken dan alleen naar het aangrenzende stadsdeel als het gaat om samenwerking?
Ook is het goed om te zien dat het DB aandacht wil geven aan meer schone lucht. Zou het ook hierbij niet beter zijn om over de grenzen van het stadsdeel te kijken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een definitieve P&R op het Zeeburgereiland, zodat veel automobilisten hun auto kunnen laten staan na van de snelweg te zijn gekomen?

Andere ambities vinden wij veel te gering, zoals dat op IJburg de inrichting voor gehandicapten 'acceptabel' moet zijn. Nee, niet alleen acceptabel, maar gewoon goed, juist bij een zogenaamd toegankelijke wijk als IJburg.

Leuk vonden wij het idee om te komen tot een interreligieus overleg. Maar wie mogen hier aan meedoen? Alleen de institutionele religies of ook de athesten, of worden die buitengesloten? En wij willen eigenlijk van GroenLinks horen of dit interreligieus overleg ook een rol speelt met een andere kwestie uit hun verkiezingsprogramma, namelijk de voorlichting over seksuele diversiteit en de opvang voor homoseksuele jongeren?

Het grootste probleem van dit programma-akkoord is natuurlijk hoe al deze wensen uit te voeren. En dan komt de aap uit de mouw: er zijn namelijk maar 'beperkte financiƫe middelen beschikbaar', zoals het akkoord zegt. Er moet zelfs voor 2007 fors bezuinigd worden. Het programma-akkoord stelt dan ook: "Verder stellen we vast dat de coalitie op basis van de huidige financiƫe prognose haar politieke ambities onvoldoende kan waarmaken".

Het hele college-akkoord is dus gebakken lucht. Het is een fantastisch programma-akkoord. In die zin dat het uitsluitend op fantasie berust en het DB niet kan uitleggen hoe al haar dromen te realiseren.
"In gelul kun je niet wonen", zoals een ex-PvdA wethouder graag zei.

SP-Zeeburg

U bent hier