h

Het betere idee kwam via de SP

24 mei 2006

Het betere idee kwam via de SP

Jongeren van 15 tot 23 jaar die wonen in het Oostelijk Havengebied krijgen misschien toch nog op korte termijn een plek om te chillen, te computeren en andere activiteiten te doen. Op initiatief van de SP gaat de wethouder een nieuw idee uitwerken voor een tijdelijk jongerencentrum in het Oostelijk Havengebied. De SP heeft een eigen voorstel gedaan omdat ze de 2 opties die deze week door wethouder Fatima Elatik werden gepresenteerd niet goed genoeg vindt.

Een definitief jongerencentrum in het Oostelijk Havengebied zal nog jaren op zich laten wachten. Helaas, want het aantal jongeren dat ouder is dan 15 jaar neemt alleen maar toe.

De wethouder is gekomen met 2 voorstellen voor een tijdelijke oplossing. En daarvan is het huren van de 3e verdieping in het gebouw De Schijf, boven basisschool de Piet Hein en de Achthoek. Deze optie zou voor 3 jaar meer dan 1,5 miljoen euro kosten. Dit vinden alle partijen, inclusief de SP, te duur. De andere optie is een bus. Deze optie kost maar een derde van het bedrag en is daarom in eerste instantie erg aantrekkelijk. Door na te vragen bij jongerenwerkers zelf kwam de SP erachter dat het in de praktijk toch anders ligt.

De wethouder heeft het idee van de bus gekopieerd vanuit Geuzenveld/Slotermeer. Hier heet het de BUZZ. Wat blijkt nu: de BUZZ bereikt jongeren van 10 tot 15 jaar. Jongeren die ouder zijn vinden deze bus te kinderachtig. Bovendien is het te klein. Een bus, la de BUZZ, bereikt dus niet de jongeren die het nu juist nodig hebben. Oudere jongeren hebben meer ruimte nodig en gaan niet langdurig in een bus "zitten". Ze hebben een basis nodig, een chill-plek waar ze graag naar toe gaan. Ook is er een groot verschil tussen jongerenwerk vanuit een bus of vanuit een vaste locatie. Vanuit een bus gaat het meer op pleinwerk lijken, wat wederom niet de meest voor de hand liggende manier is om de jongeren ouder dan 15 jaar mee te bereiken.

Om te zorgen dat jongeren uit het Oostelijk Havengebied toch een eigen plek krijgen, heeft de SP voorgesteld te onderzoeken of het mogelijk is een tijdelijk jongerencentrum neer te zetten. Het gaat dan om een aantal gekoppelde containers. Deze worden ook wel gebruikt als noodlokalen om het tekort aan klaslokalen in het onderwijs op te lossen. Dit is een oplossing die ongeveer net zoveel geld kost als een bus, maar waar wel activiteiten kunnen plaatsvinden die de groep jongeren ouder dan 15 jaar aanspreekt.

In de commissievergadering van 22 mei werd duidelijk dat alle partijen moeite hadden met de voorgestelde 2 opties. Het was het kiezen tussen 2 kwaden. Omdat de bus verreweg de goedkoopste was, was er een meerderheid voor deze optie. De door de SP aangezwengelde discussie in de commissievergadering van 22 mei heeft de raad en de wethouder ervan overtuigd ons idee als serieuze optie te onderzoeken. Deze zal in een nieuw voorstel verwerkt worden en terugkomen in de commissievergadering in juni.

Goede locaties zijn er bijna niet. In het gebied zijn nagenoeg geen onbebouwde en onbestemde plekken te vinden waar je een "tijdelijk" jongerencentrum kunt neer zetten. Toch denkt te SP twee tijdelijke plekken te weten namelijk: het braakliggende terrein waar Argentini gebouwd gaat worden of op de Schollen. Beide plekken heeft de wethouder ook als mogelijkheid voor een permanent jongerencentrum voor ogen.

U bent hier