h

Met kraam en bakfiets op de milieumarkt

21 mei 2006

Met kraam en bakfiets op de milieumarkt

'Groene Zondag' was ook dit jaar weer een zeer geslaagde dag. Het weer op de jaarlijkse milieumarkt was goed en we hadden niet alleen actiemateriaal en kranten uit te delen, maar ook een grote bak tros- en cherrytomaten. We raakten met veel mensen in gesprek en hebben 150 folders uitgedeeld met onze milieustandpunten en -acties.

Standpunten over milieu en natuur in Westerpark
-Vuile industrie ver weg van woonwijken.
-Behoud van het groen in ons stadsdeel en geen bebouwing van plantsoen en ander groen.
-Stop de bomenkap. Bij vernieuwing van straten de huidige bomen behouden.
-De aanleg van nog meer geveltuinen stimuleren.
-Het groen van de binnentuinen behouden en verdere bebouwing tegengaan.
-Een keihard Nee! tegen de opoffering van groen voor een benzinestation. 'BP NEE'
-Straten en stoepen vrij van hondenpoep. De hondenbelasting wordt ingezet voor de bestrijding hiervan en handhaving van de regels hieromtrent.
-Daar waar nodig meer afvalbakken die regelmatig geleegd worden.
-De buurtboerderij in zijn huidige opzet behouden. Het is nu een oase van groen waar je heel makkelijk even langs gaat als buurtbewoner. Dat moet zo blijven.
-'Rood sein voor de ammoniaktrein'. De politiek moet stopzetting eisen van het vervoer van deze gevaarlijke stoffen door woonwijken, zodat de veiligheid van de bewoners ook in Westerpark niet in het geding komen.

SP-milieu-acties
Wij hebben succesvol actie gevoerd voor het behoud van de Acaciabomen in de Van Hogendorpstraat en de Van Boetzelaerstraat. De meeste bewoners die wij ondervroegen deelden de wens voor het behoud van de bomen.

Wij hebben ons hard gemaakt voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt. Groenlinks en PvdA willen daar een torenhoog kantoorgebouw bouwen. De SP vindt dat het groen moet blijven zoals het nu is. Het is een mooie binnenkomer als je onder het spoor door de Spaarndammerbuurt in fietst en meteen links die prachtige bomen ziet staan.

Aan beide kanten van het spoor hebben wij de actie 'Rood sein voor de ammoniaktrein' gehouden. Wij willen geen ammoniaktrein door Westerpark en Amsterdam. Wij maken ons zorgen over de risico's van de ammoniaktrein voor de volksgezondheid. Sinds de drie treinontsporingen afgelopen jaar op Centraal Station zijn die er niet minder op geworden.

U bent hier