h

Peiling geen zuur maar zoet

12 mei 2006

Peiling geen zuur maar zoet

In drie buurten van Westerpark zijn de folders 'Geen zuur maar zoet. Compensatie moet' huis-aan-huis verspreid. In deze buurten, de Staatsliedenbuurt, de Spaarndammerbuurt en de Zeeheldenbuurt, zijn wij bovendien de straat opgegaan om een peiling te houden en bewoners te vragen hun handtekening te zetten onder onze folder.

De introductie bij het aanspreken van mensen op straat
Afgelopen drie jaar van dit kabinet VVD/CDA/D66 is veel bezuinigd. Het CDA zorgde ervoor dat gesneden werd in de uitgaven voor de thuiszorg, zodat degenen die daarop zijn aangewezen minder gecompenseerd worden. Op het conto van D66 staat de privatisering van de gas- en elektra leveranciers. De VVD is er trots op dat het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd en werkt er hard aan om wonen in een huurhuis duurder te maken. Toch beloofde minister-president Balkenende dat niemand er in 2006 op achteruit zou gaan. Mocht dat wel het geval zijn, dan zou daar een compensatie tegenover staan.

Vragen gesteld in de peiling
Na enkele algemene vragen over de gezinssituatie stelden wij de volgende vragen:
1. Heeft u aan het eind van de maand geld: tekort, extra of is dat evenveel gebleven?
2. Als u geld tekort komt, hoeveel is dat ongeveer per maand?
3. Wat doet u minder om toch uit te komen aan het eind van de maand?
4. Andere opmerkingen

Uitkomst van de peiling
Aantal peilingen 20
Tekort geld elke maand: 14 mensen
Extra geld elke maand: 2 mensen
Evenveel elke maand: 4 mensen

Conclusie van de peiling
Van de 20 mensen moesten 14 mensen beamen dat ze tekort geld hadden elke maand. Dat was van zo'n 50 tot 400 Euro. Ze konden o.a. minder boodschappen doen, minder kleding kopen, minder dingen met de kinderen doen, geen vakanties meer houden. De mensen die aangaven dat ze geen last hadden van de bezuinigingen werkten zelf of hadden ook een partner die werkte.

Eindconclusie
Balkende heeft beloofd dat we meer te besteden zouden hebben in 2006 na drie jaar van bezuinigingen.
Maar de conclusie is dat mensen er niet op vooruit zijn gegaan, maar eerder achteruit.
Dus we zouden graag de volgende vraag willen stellen aan Balkenende: 'Minister-president, er is 'meer zuur dan zoet' in 2006. Waar blijft onze compensatie?'

De SP roept dan ook op om de oproep te onderteken 'Geen zuur maar zoet. Compensatie moet'.

Volg deze link om de oproep te ondertekenen

U bent hier