h

Ponyclub Jolly Jumper dreigt te verdwijnen

12 mei 2006

Ponyclub Jolly Jumper dreigt te verdwijnen

Ponyclub en kinderboerderij Jolly Jumper moet voor de zomer plaatsmaken voor 5500 nieuwe huizen. Dit terwijl er door het Ontwikkelbedrijf Amsterdam (OGA) en het stadsdeel Zeeburg beloften zijn gedaan om uiterlijk al in 1997 een vervangende permanente lokatie te vinden.

Jolly Jumper is een ponyclub en kinderboerderij waar voornamelijk kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen gebruik van maken. Daarnaast kunnen minder valide kinderen er met de dieren bezig zijn. Het gaat om kinderen met bijvoorbeeld het syndroom van Down of vormen van autisme.
Elke week komt er een grote groep kinderen ponyrijden en helpen met het verzorgen van de dieren. Voor het ponyrijden betalen de kinderen een kleine vergoeding. Dankzij deze kleine bijdrage en een groot aantal vrijwilligers bestaat Jolly Jumper al 23 jaar zonder enige vorm van subsidie.

Door de stedenbouwkundige ontwikkelingen van de afgelopen jaren is Jolly Jumper al vier maal verhuisd. Verschillende bestuurders hebben door de jaren heen beloofd voor Jolly Jumper uit te zien naar een permanente lokatie. Nu staat de vijfde verhuizing voor de deur. Per 1 juni moet de ponyclub zijn verhuisd. Dan staan 20 pony?s en paarden, 1 ezel, 3 geiten, 9 schapen, 2 ganzen, 10 kippen, 2 stalkatten en ook de kinderen op straat.

Jolly Jumper wil best verhuizen, maar naar een veilige plek. Door het OGA is de stichting een nieuwe tijdelijke locatie aangeboden. Deze lokatie is niet geschikt voor de stichting. Door de ligging, direct aan de opgang van de Zuiderzeeweg naar de Insulindeweg, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan voor de kinderen en de dieren. De dieren kunnen schrikken van langsrazend verkeer, maar ook zijn de dieren en stallen een prooi voor vandalisme. Het terrein is vanaf de brug eenvoudig toegankelijk. Bovendien is de plek te klein om de dieren te kunnen huisvesten, om de stallen en benodigde opslag te kunnen plaatsen en een rijbaan in te richten.

Volgens het Stadsdeel Zeeburg en de OGA zouden er op dit moment geen andere geschikte locaties zijn. Volgens Jolly Jumper zijn er meerdere locaties binnen de grenzen van het stadsdeel Zeeburg geschikt. En daarvan is Jeugdland Oost. Tijdens de raadsvergadering van 25 april bleek dat alleen de SP en D66 ervoor waren Jeugdland Oost als mogelijke lokatie voor Jolly Jumper nog eens nader te onderzoeken.

Inmiddels zijn er door de SP fractie in de Centrale Stad ook vragen gesteld. Wij hopen dat dit leidt tot een vlotte verhuizing naar een permanente lokatie voor Jolly Jumper. Wordt vervolgd.

Ponyclub Jolly Jumper
Zuiderzeeweg 20
1095 KG Amsterdam

U bent hier