h

SP loopt weg uit geheime vergadering stadsdeel Centrum

29 mei 2006

SP loopt weg uit geheime vergadering stadsdeel Centrum

De SP is woensdagavond 24 mei weggelopen uit een geheime vergadering van het stadsdeel Centrum. De bijeenkomst was belegd door stadsdeelvoorzitter Els Iping. Zij wilde in de vergadering vertellen over nieuwe plannen voor een nieuw stadsdeelkantoor voor het Centrum. Uitgenodigd waren de leden van de raadscommissie Algemene Zaken en de fractievoorzitters in de deelraad.

SP-fractievoorzitter Marnix Bruggeman verbaasde zich over de manier waarop de geheimhouding werd opgelegd. Volgens de gemeentewet mag een raadscommissie na afloop van een geheime vergadering zelf beslissen of geheimhouding echt nodig is.

Els Iping maakte daartegen aan het begin van de vergadering bezwaar. Zij wilde bij voorbaat alles wat zij ging vertellen geheim houden. Fjodor Molenaar, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks, stelde daarom voor de bijeenkomst een informele geheime vergadering te noemen, in plaats van een commissievergadering. Daardoor kon achteraf geen besluit meer worden genomen over eventuele opheffing van de geheimhouding. Behalve Bruggeman gingen alle leden van de commissie Algemene Zaken hiermee akkoord.

De SP vindt dat informatie uitsluitend onder de pet gehouden mag worden, als het stadsdeel financiëe schade kan oplopen. Bruggeman vermoedt dat hiervan geen sprake is bij het meeste wat Iping wilde vertellen. Hooguit een klein deel van de 'geheime' informatie zou niet naar buiten mogen komen. Nu hem de mogelijkheid was ontnomen daarover achteraf te oordelen, wilde hij niet langer meedoen. De SP-fractievoorzitter besloot daarom vijf minuten na het begin als enige de vergadering te verlaten.

U bent hier