h

Wie gaan het doen?

11 mei 2006

Wie gaan het doen?

De SP is van 1 naar 3 zetels gegaan. De raadsleden zijn genstalleerd.
De raadsleden zijn Mark van Dongen (fractievoorzitter), Helmie Bijleveld en Pierre Schaasberg. Daarnaast zijn er ook drie duo-raadsleden genstalleerd. Kim Mossel, Yvon de Biezen en Jeroen Zonneveld.

Er is een verdeling gemaakt wie welke commissie gaat doen. Mark en Kim gaan Ruimtelijke Ordening en beheer volgen. Helmie en Yvon de commissie Publiek en Pierre en Jeroen nemen Algemene Zaken en Middelen voor hun rekening. Deze enthousiaste ploeg heeft er zin in de komende vier jaar het SP geluid te laten horen.

Alle informatie over wat er in de deelraad en de verschillende commissies besproken wordt is te vinden op de website: www.zeeburg.amsterdam.nl onder het kopje 'politiek, bestuur en raad'.

U bent hier