h

Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered

18 juni 2006

Amsterdamse arbeidersbuurt van sloop gered

De bewoners van de Van der Pekbuurt in Amsterdam Noord hebben hun strijd tegen woningcorporatie Ymere gewonnen. De oude arbeiderswoningen in deze karakteristieke buurt worden niet gesloopt. Bovendien zullen de huizen alleen met instemming van de bewoners gerenoveerd worden.

Anderhalf jaar geleden ontving de SP berichten dat er plannen waren om de Van der Pekbuurt te slopen. De SP kwam meteen in actie. Er werd een informatiebijeenkomst belegd waar Remi Poppe de buurtbewoners wees op hun mogelijkheden om de plannen te dwarsbomen. Nog dezelfde avond werd een bewonerscomité opgericht.

De woningcorporatie bleek een, slecht uitgevoerde, enquête in de buurt te hebben gehouden naar de woonwensen van de bewoners. Het onderzoek wekte echter achterdocht bij het bewonerscomit dat zelf ging uitzoeken wat de mensen in de Van der Pek wilden. Uit het onderzoek van het comit kwam een heel ander beeld naar voren. Hiermee wist het comit het stadsdeelbestuur achter zich te krijgen; de sloopplannen moesten van tafel.

Ymere kwam hierop met een nieuw plan om de buurt grondig te renoveren. Dit zou inhouden dat de bewoners gedwongen hun huizen moesten verlaten en de huur voor de gerenoveerde woningen veel hoger zou zijn dan de huidige huurprijs. Het bewonerscomité ging vanzelfsprekend ook hier niet mee akkoord.

In samenwerking met het bewonerscomité heeft Ymere de afgelopen maanden een nieuw onderzoek laten uitvoeren naar het draagvlak voor deze plannen in de buurt. Uit het onderzoek is gebleken dat dit er niet is, 77 procent van de bewoners is niet ontevreden met de huidige woning. Ymere wil nog steeds gaan renoveren, maar dit zal alleen gebeuren als de bewoners dit zelf willen.

U bent hier