h

Eindelijk jongerencentrum Oostelijk Havengebied

29 juni 2006

Eindelijk jongerencentrum Oostelijk Havengebied

Jongeren van 15 tot 23 jaar krijgen in het Oostelijk Havengebied eindelijk een plek om te chillen, te computeren en andere recreatieve activiteiten te ontplooien. De SP is blij dat de raad eergisteren unaniem akkoord is gegaan met het plaatsen van een tijdelijk jongerencentrum naast het spoorviaduct richting Czaar Peterstraat, vlakbij de tramhalte Rietlandpark. Dit jongerencentrum zal samengesteld worden uit gekoppelde containers, zoals die ook wel gebruikt worden als noodlokalen in het onderwijs.

Het betere idee kwam van de SP.
Al sinds de vorige eeuw wordt door de deelraad van Zeeburg aangedrongen op het bouwen van een jongerencentrum in het Oostelijk Havengebied. Het Dagelijks Bestuur heeft hier de laatste jaren geen enkel concreet initiatief toe genomen. Er wordt nu wel onderzocht wat de beste plek is voor een definitief jongerencentrum. Voorlopig staat deze er nog niet. De deelraad vindt het van belang dat er tot die tijd een tijdelijke voorziening voor jongeren komt.

In de commissievergadering van 22 mei kwam wethouder Fatima Elatik met twee voorstellen. En daarvan vonden alle partijen veel te duur en de andere optie was een bus. Een bus voor jongerenactiviteiten is veel voordeliger en lijkt daarom aantrekkelijk. Door navraag te doen bij jongerenwerkers kwam de SP erachter dat het in de praktijk toch heel anders ligt. Simpelweg omdat je de doelgroep niet met een bus bereikt en omdat je hierin niet de activiteiten kunt organiseren die nodig zijn. De meest passende oplossing is volgens de SP een jongerencentrum van gekoppelde containers, kortweg een keet. Dit is een oplossing die ongeveer net zoveel geld kost als een bus, die wel de inloopvoorziening biedt die nodig is en waar activiteiten kunnen plaatsvinden die de groep jongeren ouder dan 15 jaar aanspreekt. Bovendien kunnen in een bus maar activiteiten voor 10 jongeren georganiseerd worden en in de Keet voor ongeveer 60 jongeren.

De keuze viel op de keet
In de deelraadsvergadering van afgelopen dinsdag steunden zowel het Dagelijks Bestuur als de andere fracties het voorstel van de SP. Er zal met spoed een Keet als tijdelijke jongerencentrum worden ingericht. Hierin zullen meerdere ruimtes gecreerd worden, waardoor het mogelijk wordt een faciliteit voor inloop te creren en daarnaast recreatieve activiteiten en cursussen te organiseren.

U bent hier