h

Historische woonbotenmotie aangenomen

30 juni 2006

Historische woonbotenmotie aangenomen

Ook woonboten komen in de toekomst in aanmerking voor monumentensubsidie. Dat is de strekking van een bijzondere SP-motie die donderdagavond vrijwel unaniem door de deelraad van Amsterdam-Centrum is aangenomen.

De SP stelde voor om een nieuw lokaal monumentenfonds, bedoeld voor monumentale gebouwen in het stadsdeel, ook aan te wenden voor het subsidiren van historische woonschepen. De SP overwoog dat de gemeente al jaren gelijke rechten belooft aan bootbewoners n steeds de wens uitspreekt dat het beschermd stadsgezicht verrijkt wordt met goed onderhouden, authentieke schepen, die recht doen aan de historische verbondenheid van Amsterdam met het water en aan hun omgeving. Terwijl er voor monumenten aan de wal wl subsidieregelingen zijn en fiscale voordelen voor de eigenaar van monumenten, komen restauraties van historische schepen volledig voor rekening van de booteigenaar.

Met het aannemen van de SP-motie erkent de deelraad van Amsterdam-Centrum dat woonschepen bij de stad horen, beeldbepalend zijn en deel uitmaken van het historisch erfgoed. Zodra er criteria zijn opgesteld waar schepen aan moeten voldoen, kunnen bootbewoners aanspraak maken op subsidie uit het monumentenfonds van stadsdeel Centrum. Wat de raad betreft, gaat het alleen om woonboten die een officile ligplaats in het centrum hebben.

Het besluit mag historisch worden genoemd. Niet alleen omdat het om historische schepen gaat maar ook omdat de regeling uniek is voor Amsterdam. SP-Centrum hoopt dat andere stadsdelen met een rijk nautisch verleden, zoals Zeeburg, Noord en Westerpark, zullen volgen.

U bent hier