h

PvdA kaapt succes OV acties SP

4 juni 2006

PvdA kaapt succes OV acties SP

Zoals bekend is de SP al maanden bezig met acties tegen de nieuwe dienstregeling en hebben de afdeling Diemen en afdeling Amsterdam waaronder Noord en Zuidoost 12.000 handtekeningen tegen die dienstregeling opgehaald. We waren daarom verbaasd dat uitgerekend de PvdA als grootste coalitiepartij en eerste verantwoordelijke voor het GVB, nu als mosterd na de maaltijd met een interpellatie kwam. In de vorige Raadsvergadering heeft de fractievoorzitter van de PvdA ons en andere partijen nog beticht van het bot maken van het instrument interpellatie omdat het een zeer zwaar middel is. Nu maakt de PvdA het middel nog botter door goede sier te maken met een interpellatie terwijl daarvoor nooit enige aandacht is gegeven aan de verslechtering van het OV. We hebben heel sterk de indruk dat men de successen van de SP wil kapen.

In het Raadsnieuws 24 heeft de griffier kennelijk niet helemaal begrepen dat onze blijdschap met de PvdA
interpellatie enigszins sarcastisch bedoeld was, terwijl dat duidelijk uit de inhoud van onze tekst bleek.
Door knap weerwerk van onze fractievoorzitter Noush Saranjam heeft de SP het goedkope trucje van de PvdA volledig zinloos en zelfs enigszins belachelijk gemaakt. De oppositiepartijen Leefbaar Zuidoost en Groen Links hebben ons in de Raad gesteund want ook zij vonden de interpellatie van de PvdA eigenaardig en opportunistisch.
Hieronder volgt de reactie van onze fractie:

Hierbij wil ik de PvdA bedanken voor hun ondersteuning van de acties van de SP om de buslijnen in Zuidoost te behouden. Maar tegelijkertijd betreuren wij het dat de PvdA nu pas wakker is geworden en achteraf met een interpellatie komt. Dat is volgens ons "Mosterd na de Maaltijd".
De PvdA had ons hierover informatie kunnen vragen, dan hadden wij hen over de gang van zaken genformeerd. We hebben in grootstedelijk Amsterdam met Randgemeenten o.a. Diemen maandenlang actie gevoerd. We hebben 12000 handtekeningen verzameld en die hebben wij aan het ROA en het GVB aangeboden. Vervolgens hebben we een gesprek gehad met de wethouder van Ouder Amstel en de beleidsmedewerker van het OV.

Onze collega's in Diemen hebben in de Gemeenteraad een amendement ingediend. Daarna hebben we het OV symbolisch ten grave gedragen met een doodkist en een optocht van het ROA hoofdkantoor naar de STOPERA en de 12000 handtekeningen aan de Partij van de Arbeid wethouder Herrema aangeboden. Hij heeft ons toen met een kluitje in het riet gestuurd.
Met onze acties hebben we aangetoond dat de nieuwe dienstregeling een verslechtering is voor ouderen, scholieren en alle andere passagiers die nu veel vaker over moeten stappen. Elke extra overstap kost 30% reizigers die nu met de auto moeten gaan. De SP heeft al jaren lang voor een betere kwaliteit van het openbare vervoer gepleit. We zijn blij dat de PvdA ons daar nu eindelijk in steunt, maar we vragen ons af hoe het mogelijk is dat de PvdA een interpellatie indient tegen het beleid van de Centrale Stad en ROA terwijl ze zelf de grootste coalitiepartij zijn en verantwoordelijk zijn voor het OV beleid. Dat is erg ongeloofwaardig!
Noush Saranjam
SP Fractie Zuidoost

U bent hier