h

Salsa contra Dekker

3 juni 2006

Salsa contra Dekker

Onder de werktitel 'Grofvuil' organiseerde SASH (Stop Afbraak Sociale Huisvesting) op 3 juni weer een demonstratie. Net als de vorige keren was deze gericht tegen het woonbeleid van minister Dekker. De SP werd vertegenwoordigd door enkele leden van kerngroep Centrum en Westerpark met SP-hesjes aan. Fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra van de SP-Westerpark deelde vanaf de bakfiets de laatste exemplaren uit van de 5000 SASH-folders die SP verspreid had.

Vanaf kwart voor n verzamelden demonstranten en belangstellenden zich voor het ('geen kroning maar woning')-paleis op de Dam bij de podium- & muziekwagen. De demonstranten hadden zich goed voorbereid met borden met de bekende gele 'STOP DEKKER'-poster en spandoeken. Deze keer waren er maar weinig demonstranten die zich fantasierijk hadden uitgedost. Gelukkig werd dit gecompenseerd door de salsa-band die SASH had uitgenodigd. Vanuit de lucht werden we gefilmd of in de gaten gehouden door een hinderlijk lawaaiige helikopter. Na enkele sprekers die niet allemaal even goed te verstaan waren vertrok een deel van de honderden personen in optocht onder politiebegeleiding naar het Museumplein. Daar stond de podium- & muziekwagen weer en werd de goede sfeer nog eens aangezwengeld door de Cubaanse dansmuziek. Zie verder www.sash.nl voor onder meer de actiepunten van deze demonstratie:

- geen sloop of verkoop van goede en betaalbare huurwoningen
- geen huurliberalisatie en gedwongen verhuizingen
- van uitkering of loon moet je kunnen wonen
- uitvoeren achterstallig onderhoud

U bent hier