h

Behandeling Voorjaarsnota succes voor SP

14 juli 2006

Behandeling Voorjaarsnota succes voor SP

Extra budget voor het wegwerken van de wachtlijst voor de Voedselbank, de oprichting van een Wijksteunpunt Wonen in Noord en een structureel plan van aanpak voor achterstallig onderhoud aan wegen in het stadsdeel. Het is een greep uit de moties en amendementen die de SP-fractie in de deelraad in Amsterdam-Noord bij de behandeling van de Voorjaarsnotitie woensdag en donderdag wist binnen te halen.

De behandeling van de Voorjaarsnotitie mag zeker als een succes voor de SP gezien worden. Niet alleen werden drie door de SP ingediende of ondertekende moties en een amendement aangenomen, ook werd met SP-steun de aanstelling van peperdure wethoudersassistenten voor het Dagelijks Bestuur voorkomen. De PvdA liet voor het eerst sinds de verkiezingen merken dat dualisme soms geen lege term is en weigerde akkoord te gaan met dit plan, dat Noord jaarlijks een kwart miljoen zou gaan kosten.

De motie waarin de SP het Dagelijks Bestuur vroeg te waarborgen dat alle clinten van de Voedselbank in Noord ondersteuning krijgen om uit hun benarde situatie te komen, werd raadsbreed gesteund. Dat was ook het geval met het amendement waarin een aanvullende 5.000 euro voor de Voedselbank werd gevraagd, zodat ook de vijftig huishoudens op de wachtlijst op korte termijn hulp kunnen krijgen.

De SP nam het voortouw in de oprichting van het door veel Noordse huurders zo gewenste Wijksteunpunt Wonen. Met een motie, mede ondertekend door de gehele coalitie, werd het Dagelijks Bestuur gevraagd in overleg te treden met belanghebbenden en op zoek te gaan naar geld voor een steunpunt voor huurders. De motie was nodig omdat de rechten van huurders in Noord steeds meer onder druk komen te staan als gevolg van de huurliberaliseringsplannen van minister Dekker en de stadsvernieuwing.

De SP sloot zich bij de coalitie van PvdA, GroenLinks en CDA aan door het mede indienen van een motie over het onderhoud van de wegen, fiets- en voetpaden in het stadsdeel. Wegen en paden in Noord liggen er in sommige gevallen zeer erbarmelijk bij en het achterstallig onderhoud is inmiddels opgelopen tot zestien miljoen euro. De coalitie en de SP waren het erover eens dat er snel een structureel plan moet komen om deze achterstand weg te werken, niet in de laatste plaats omdat onderzoeken hebben uitgewezen dat uitstel van onderhoud uiteindelijk tot kapitaalsvernietiging zal leiden.

Slechts één amendement van de SP-fractie op de Voorjaarsnotitie werd niet aangenomen. De coalitie zag niets in het plan van de SP om de verdeling van geld over de vijf speerpunten van het Dagelijks Bestuur in Noord aan te passen. Volgens de SP gaat een onevenredig groot deel van de vrij besteedbare tien miljoen euro voor 2007 naar Jeugd (25 procent), aangezien er ook extra geld wordt uitgetrokken voor Werken en Stages (15 procent) en de kinderen van minima in Noord hopelijk ook zullen profiteren van de 15 procent die aan Armoede en Zorg worden gespendeerd. De SP had liever wat meer geld aan Leefomgeving uitgegeven, vooral om de mensen die in de knel komen door stadsvernieuwing bij te staan en het onderhoud aan de wegen een extra impuls te geven.

U bent hier