h

Nachtwake A6-A9 op 24 juni 2006

3 juli 2006

Nachtwake A6-A9 op 24 juni 2006

Deze maand beslist het kabinet over de tunnel onder het geingebied. De bevolking in het Gooi en in Amsterdam is massaal tegen de plannen en er zijn talloze acties georganiseerd. Tevens hebben het stadsdeel zuidoost en de centrale stad zich uitgesproken tegen de tunnel en voor de doorstroomvariant (de overkluizing van de Gaasperdammerweg). De SP is ook tegen de tunnel maar wil tevens de overlast van de Gaasperdammerweg verminderen. Wij zetten in op meer openbaar vervoer en meer werkgelegenheid in Almere.

Op zaterdagavond heeft Nemo een nachtwake georganiseerd, een wandeltocht van station Holendrecht naar het Naardermeer. Om 8 uur 's-avonds vond de start plaats bij station Holendrecht. Ongeveer honderd mensen hadden zich verzameld, na aanvang van de tocht groeide het aantal mensen nog aan.

Onder aanvoering van voorzanger Toon Borst werd eerst het protestlied
geoefend:
geen a6 langs het naardermeer,
geen a6 door het vechtgebied
geen a6 door het geingebied,
geen a6 door de hoge dijk
op de melodie van "wat ruist daar door het struikgewas" van Toon Hermans.

Helaas was de SP als enige vertegenwoordigd namens de deelraad. Een teleurgestelde Winnie Meijer, van Platform Gaasperdam tegen aanleg A6-A9, moest vaststellen dat de deelraadsleden van de overige partijen haar in de steek hadden gelaten.

Bij natuur- en recreatiegebied de Hoge Dijk heeft Fond Bongers van natuurverening "de ruige hof" in zijn toespraak precies aangegeven wat de rampzalige gevolgen voor de Hoge Dijk zouden zijn. De tunnelmond zal het hele gebied, waar jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers gebruik van maken, vernietigen. Daarmee wordt een van de meest intensief gebruikte recreatiegebieden van Amsterdam weggevaagd. We hopen dat Den Haag de waanzin van de plannen in zal zien. Ook het golfterrein moet worden opgegeven. De tocht ging verder naar Abcoude waar het college van B & W ons op stond te wachten. Het vervolg gaat langs het Gein, waar halverwege, bij devoormalige uitspanning de Vink, een literaire salon werd gehouden. Op deze plek kwamen honderd jaar geleden talloze kunstenaars zoals Nescio en Modriaan bijeen om van de schoonheid van het Gein te genieten. Na middernacht zou de tocht arriveren bij het theehuis in Weesp en nog later in de vroege ochtend zou het eindpunt worden bereikt bij de tunnelmond in het waardevolle veengebied bij het Naardermeer.

De weerstand tegen de tunnel leeft breed onder de bevolking. De SP hoopt samen met alle actiegroepen aan te tonen dat het kabinet geen draagvlak heeft voor dit waanzinnige auto en asfaltlobbyplan zodat het onheil kan worden voorkomen.

U bent hier