h

SP betreurt gemiste kansen bij Algemene Beschouwingen

26 juli 2006

SP betreurt gemiste kansen bij Algemene Beschouwingen

Westerpark zou met een links college moeten bruisen van optimisme over een 'beter morgen'. Helaas, linkse thema's als armoedebestrijding en een betaalbare volkshuisvesting zijn niet de topprioriteit die ze zouden moeten zijn bij een college van PvdA en GroenLinks, zo bleek uit de algemene beschouwingen over de plannen voor 2007 en daarna. Fractievoorzitter Harm-Jan Kamstra vatte de kritiekpunten alsvolgt samen:

De brug naar rijkdom en kansen?
'Westerparkers hebben het laagste gemiddelde inkomen van de hele stad en een hoge werkloosheid. Dit college had dit als absolute topprioriteit moeten zien, maar ze maken er maar weinig woorden aan vuil.

Er wordt geconstateerd dat veel mensen in ons stadsdeel langdurig op of onder de armoedegrens leven en dat tegelijkertijd een nieuwe groep kansrijken met een hoger inkomen Westerpark ontdekt. Het is de droom van dit college om deze sociale groepen met elkaar te verbinden door 'bruggen te bouwen tussen de sociale eilanden zodat, als het water stijgt naar droge gebieden, kan worden uitgeweken'. Wollige dromerige woorden voor een kille constatering, namelijk die van een terugtredende overheid die haar sociale verantwoordelijkheid niet meer neemt. De SP wil een overheid die optreedt, die waarborgt, die zekerheid biedt.

Geen bruggen maar dijken!
Als we dan toch in metaforen gaan spreken dan zegt de SP: Je moet geen bruggen bouwen, maar dijken, dan houdt iedereen droge voeten!! Tijdens de verkiezingscampagne werd er nog driftig gediscussierd over hoe we geld dat bestemd is voor de minima en vaak op de plank blijft liggen bij degenen kan komen voor wie het bestemd is. De SP denkt dat juist op dit vlak het stadsdeel een grote slag kan maken in de strijd tegen de armoede. Een concreet aanvalsplan ontbreekt tot dusver. De SP is dan ook bij dat onze motie over een actieplan inzake het armoedebeleid door de deelraad is aangenomen.

Armen eruit, Rijken erin
Wat betreft het woonbeleid verandert er helaas weinig. De hoofdgedachte blijft: differentiatie van de oude wijken blijft nodig om deze buurten een significante kwaliteitsimpuls te geven. In gewoon Nederlands: armen eruit, rijken erin. De SP keert zich hier fel tegen! Er moet genvesteerd worden in de huidige bewoners en hun woningen. Wij blijven het doodzonde vinden dat in een tijd van woningnood, goede en betaalbare woningen verdwijnen door samenvoeging en verkoop. Het rele probleem van het tekort aan grotere woningen voor mensen die iets meer verdienen moet vooralsnog in de nieuwbouw worden opgelost.

Het moet anders, het kan anders!
Doet dit college van GroenLinks en de PvdA dan niets goed volgens de SP? Nee, zo is het niet. Zo zijn we blij met de subsidie voor geveltuintjes die wordt heringevoerd, we steunen het college in haar strijd tegen de UMTS-masten, het diversiteitsbeleid is goed en op het gebied van milieubeleid worden vaak voorstellen gedaan waar wij het mee eens zijn.

Probleem is alleen dat bij onderwerpen die voor een links college speerpunt zouden moeten zijn het college niet thuis geeft, een grijs en op punten regentesk beleid voert. Wij missen het bevlogen idealisme dat je van deze partijen met hun socialistische afkomst zou mogen verwachten. Wij blijven hopen op een cht links college in Westerpark. Tot die tijd zal de SP binnen en buiten de deelraad blijven strijden voor een linkser en socialer Westerpark. Dat kn en dat met!'

U bent hier