h

Suikerplein mag minder prestigieus

25 juli 2006

Suikerplein mag minder prestigieus

De kosten voor het nieuwe Suikerplein zijn ruim 700.000 euro hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was begroot. De eisen waaraan het nieuwe plein zou moeten voldoen, opgesteld door politiek en bewoners, waren te hoog gegrepen om binnen het budget te blijven. De SP heeft een motie ingediend waarin wordt voorgesteld het plein te vernieuwen, maar sommige eisen, zoals het op n niveau brengen van het plein, los te laten om het plan binnen het budget te houden.

Andere straten in de Spaarndammerbuurt die later in de planning staan om aangepakt te worden zoals de Nova Zemblastraat zouden wel eens de dupe kunnen worden van de overschrijding bij het Suikerplein. Het Suikerplein is ook naar onze mening toe aan een grote beurt, maar wij vinden dat je zuinig moet zijn met overheidsgeld en het vooral moet uitgeven waar de nood het hoogst is.

U bent hier