h
16 augustus 2006

Schriftelijke vragen verkoop Slotervaartziekenhuis

Op dinsdag 15 augustus 2006 verschijnt het bericht dat de woningcorporaties De Key en het Oosten een bod hebben gedaan op het Slotervaartziekenhuis. Nooit eerder werd een ziekenhuis overgenomen door derden. De ondernemingsraad en het medisch personeel hebben nog niet ingestemd met de verkoop. De directie van het ziekenhuis kwam afgelopen week plotsklaps met het voorliggende voorstel. Er was weinig tijd voor betrokkenen om een goed oordeel te vellen. Het hele proces is weinig transparant verlopen.

In het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde wil ik u de volgende vragen stellen.

1. Wat is uw oordeel over de voorgenomen verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan derden?

2. Deelt u de mening dat de totstandkoming van de verkoop van het ziekenhuis weinig transparant is verlopen? Bent u bereid om te onderzoeken hoe dit proces is verlopen? Zo ja, wanneer gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat is uw oordeel over het feit dat patinten mogelijk de dupe kunnen zijn van een afslanking van het Slotervaartziekenhuis? Wat gaat u doen om dit te voorkomen?

4. Waarom is de transactieprijs niet bekend gemaakt? Bent u bereid om uit te zoeken wat de transactieprijs was?

5. Bent u van mening dat woningcorporaties in staat zijn om een ziekenhuis te runnen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Vindt u het wenselijk dat sociale huisvesting, stadsontwikkeling, zorg en geneeskunde gecombineerd worden?

7. Gaat u zich inzetten om de patintenzorg van het Slotervaartziekenhuis te waarborgen als de verkoop een feit is? Kunt u dit toelichten?

8. Wat adviseert u de minister van VWS als het gaat om zijn instemming met de verkoop van het ziekenhuis?

Het lid van de Gemeenteraad,

R. Alberts (SP)

U bent hier