h

Vragen

15 augustus 2006

Vragen

Vragen bereikbaarheid per trein van de binnenstad

1. Is het dagelijks bestuur er van op de hoogte dat de NS op 10 december 2006 een nieuwe dienstregeling laat ingaan?
antwoord 1. Ja.

2. Is het aan het dagelijks bestuur bekend dat in deze dienstregeling alle rechtstreekse intercitytreinen van station Amsterdam Centraal naar Zwolle, Leeuwarden, Assen, Groningen, Apeldoorn, Deventer en Enschede zullen vervallen, en dat alle intercitybestemmingen voorbij Amersfoort uitsluitend nog bereikt kunnen worden met een overstap te Amersfoort?
antwoord 2. Ja.

3. Onderschrijft het dagelijks bestuur het oordeel van de SP dat deze wijziging van de dienstregeling voor de bewoners van het stadsdeel een verslechtering oplevert van hun reismogelijkheden naar het noorden en oosten van het land?
antwoord 3. Ja.

4. Onderschrijft het dagelijks bestuur voorts de verwachting van de SP dat deze wijziging er toe kan leiden dat inwoners van het noorden en het oosten van het land minder snel geneigd zullen zijn een bezoek te brengen aan het centrum van de hoofdstad?
antwoord 4. De vraag is speculatief.

5. Onderschrijft het dagelijk bestuur tenslotte de opvatting van de SP dat een afname van de bereikbaarheid per openbaar vervoer van het stadsdeel kan leiden tot een vermindering van de omzetten van winkels, horeca en andere consumentverzorgende bedrijven in het stadsdeel?
antwoord 5. Zie antwoord 4.

6. Is het dagelijks bestuur in dat geval bereid over de verslechtering van de NS dienstregeling een krachtig protest te laten horen aan de raad van bestuur van de Nederlandse Spoorwegen?
antwoord 6. Ja aan de directie, met afschrift aan de Tweede Kamer.

U bent hier