h

Buurt voor (gedeeltelijk) verhuizen Foodcenter

20 september 2006

Buurt voor (gedeeltelijk) verhuizen Foodcenter

De SP heeft in de afgelopen maanden een buurtenqute gehouden onder de omwonenden van het Foodcenter (voorheen Centrale Markthallen) aan de Jan van Galenstraat. Wij stelden daarbij vragen als: 'Heeft u overlast van het Foodcenter en zo ja, wat voor een overlast?' en 'Wat moet er in de toekomst met het Foodcenter gebeuren?'

Van de 47 reacties zegt 57% geluidsoverlast en 49% stankoverlast te ondervinden van het Foodcenter. De geluidsoverlast wordt voornamelijk veroorzaakt door het vrachtverkeer, de koelinstallaties van de vrachtwagens en het laden en lossen. De stankoverlast schrijven bewoners met name toe aan de visverwerking en het abbatoir.

Wat betreft de toekomst van het Foodcenter zegt 34% van de ondervraagden dat het Foodcenter mag blijven zoals het nu is en 32 % is voorstander van het volledig verhuizen van het Foodcenter en opnieuw inrichten van de ruimte. De overigen willen een tussenoplossing; gedeeltelijk verhuizen van het Foodcenter en een aanpassing van de verkeerssituatie.

De bewoners die kiezen voor (gedeeltelijke) verhuizing van het Foodcenter willen op het leeggekomen terrein met name woningbouw (41%) en groen (26%) laten verrijzen. Gevraagd naar welke functie de markthal zou moeten krijgen zegt 34% dat de hal een culturele functie moet krijgen, 16% kiest voor een buurtfunctie en nog eens 16 % zou het liefst een sportfunctie zien. Horeca, een markt, of een skatebaan worden ook genoemd.

Afgaande op de enqute-uitkomsten stemt een ruime meerderheid van de buurtbewoners in met een gedeeltelijke verhuizing van de grote bedrijven op het terrein. De kleinere ondernemingen die de 'buik van Amsterdam' vormen kunnen dan (in ieder geval voorlopig) blijven. Dit is ook het plan dat de Centrale Stad en de deelraad voorstaan. De SP sluit zich aan bij dit plan, maar wil daarbij twee kanttekeningen maken. Wij willen de monumentale markthal uit 1932 behouden voor een publieke functie en wij willen dat op de vrij te komen grond naast woningen een flink stuk groen wordt gerealiseerd. Wij zullen ons hier in de deelraad n op straat voor inzetten.

U bent hier