h

Reis naar Tunesië

6 september 2006

Reis naar Tunesië

Is hun horizon verbreed?
Van 18 tot 26 augustus 2006 zijn 76 jongeren uit Amsterdam Zuidoost met 13 begeleiders naar Tunesi op ?Zomerkamp (All-inclusive) gegaan. Deze reis was georganiseerd door stichting PEWA (Participatie Educatie en Werk Amsterdam Zuidoost). Een stichting die probeert kansen voor jongeren te scheppen en hen te betrekken bij een hernieuwde verantwoorde keuze voor onderwijs en/of werk.

Op 12 juli 2006 heeft stichting PEWA het stadsdeel Zuidoost verzocht een bijdrage te geven. Volgens een mededeling van dhr. Roy Hofwijks (directeur PEWA) heeft het stadsdeel 28.000 euro, stichting PEWA 14.000 euro en de jongeren 25 euro per persoon bijgedragen. Na afloop is er een enqute gehouden onder de desbetreffende jongeren.
De resultaten van deze enqute zijn:

Op de vraag heb je werk of volg je een opleiding zeggen:
32 % te werken
57 % een opleiding te volgen
11 % doen geen van beide.

Met het geld dat bedoeld is om de kansarme jongeren te ondersteunen zijn dus in totaal minder dan 10 van dergelijke jongeren zonder werk en opleiding bereikt.

Uit het nieuwsbericht van het Dagelijkse Bestuur van stadsdeel Zuidoost van 25 juli 2006 bleek dat het DB instemde met de incidentele subsidiering aan diverse stichtingen o.a. PEWA zonder te melden op welke gronden/stukken het toegezegde bedrag aan de stichting PEWA beschikbaar gesteld kon worden, of waar het bedrag vandaan is gekomen en of het geld zonder toestemming van de Raad gebruikt mocht worden.

Deze reis heeft veel commotie opgeleverd. Ook de vrijwillige bijdrage van stadsdeel Zuidoost stond ter discussie. De SP is vooralsnog van mening dat ten eerste de doelgroep "kansarme jongeren" niet bereikt is. Ten tweede dat het stadsdeel Zuidoost enigszins lichtvaardig haar bijdrage (28.000 euro) heeft verleend.

De SP is er niet op tegen dat kansarme jongeren iets extra's gegeven wordt maar het moet een maatschappelijk doel hebben. Een "vakantie" naar Tunesi zou een maatschappelijk doel kunnen hebben als het onderdeel uitmaakt van een groter programma dat wetenschappelijk verantwoord is en waarvan is vastgesteld dat de groep na het programma betere kansen heeft in de maatschappij. Dat is vooralsnog bij deze reis niet aangetoond maar misschien gebeurt dat nog.

Ironisch genoeg is alle commotie ontstaan door een suggestief artikel in het Parool terwijl een journalist van het Parool op kosten van de stichting en het stadsdeel mee is geweest naar Tunesi en daar zeker een heerlijke tijd heeft gehad net zo als de jongeren. Voor haar was het geld wel goed besteed.

In de commissie Werk en Diversiteit van 12 september zal de SP-fractie hierover vragen stellen. We houden u zeker op de hoogte.

SP-fractievoorzitter
Noush Saranjam

U bent hier