h

Verbijstering bij SP over gang van zaken bij opknapbeurt Polderweggebied

26 september 2006

Verbijstering bij SP over gang van zaken bij opknapbeurt Polderweggebied

Met verbijstering heeft de SP fractie kennis genomen het nieuws rond het bouwproject in het Polderweggebied. Verbijstering over de inschattingsfouten, verbijstering over het enorme tekort dat is ontstaan, verbijstering over het feit dat de deelraad hier nu pas over wordt ingelicht en tenslotte verbijstering over de oplossingen die nu worden verzonnen.

Dat de bodem sterk vervuild was, is geen nieuws. Er heeft daar tenslotte een gasfabriek gestaan! Was het gezien deze enorme bodemvervuiling, waar slechts een beperkt onderzoek naar is gedaan, niet te voorzien dat de kosten veel hoger uit konden vallen en mede daardoor niet de gewenste opbrengst zouden opleveren?

Dat de kosten hoog opliepen, blijkt ook geen nieuws. Al 2 jaar is duidelijk dat het tegenzit. Toch worden de betrokkenen in dit stadsdeel nu pas genformeerd en met een kant en klare oplossing geconfronteerd als met een voldongen feit. Hoezo inspraak, hoezo betrokkenheid bij de buurt?

De SP verwijt het stadsdeelbestuur laksheid en wil opheldering over deze gang van zaken. Zouden we eveneens genformeerd zijn, als wethouder van Poelgeest de gemeenteraad niet had ingelicht? Waarom zijn wij er als raadsleden in het stadsdeel zo laat over ingelicht zodat wij aan de aangepaste plannen niets meer kunnen doen?

De SP wil van portefeuillehouder mw. Princen weten wie er verantwoordelijk is voor het afsluiten van een contract met de projectontwikkelaar waarbij:
- als het tegenvalt, het verlies voor de rekening van de het stadsdeel is
- als het meezit de winst voor de rekening van de projectontwikkelaar is

De SP heeft ernstige bezwaren tegen de plannen zoals ze nu worden voorgeschoteld. Met name tegen de hoogbouw en tegen het feit dat de 30% norm voor sociale woningbouw nu opeens moet wijken. Hier kan de SP geen genoegen mee nemen.

De SP fractie zal daarom tijdens de deelraadsvergadering op 25 september 2006 de portefeuillehouder dan ook de volgende vragen voorleggen:
- Wie is verantwoordelijk voor de enorme inschattingsfout met betrekking tot de grondexploitatie;
- Hoe kan het dat bij winst de opbrengst in de zak van de projectontwikkelaar verdwijnt, terwijl verliezen voor rekening van de deelraad zijn.
- Waarom is de deelraad pas zo laat genformeerd en niet betrokken bij de oplossing van de ontstane situatie

Heeft de portefeuillehouder geen bevredigende antwoorden op bovenstaande vragen, dan zal de SP na dit zoveelste geblunder haar aftreden eisen.

U bent hier