h

Binnen twee weken plan van aanpak Poolsterschool

20 oktober 2006

Binnen twee weken plan van aanpak Poolsterschool

Het Dagelijks Bestuur van Amsterdam Noord heeft, na vragen van de SP, beloofd binnen twee weken met een plan van aanpak te komen voor de problemen rond de Poolsterschool. SP-fractievoorzitter Daniël Peters is voorlopig tevreden met deze toezegging, in afwachting van de inhoud van het DB-plan.

In de deelraadsvergadering van 18 oktober bedankte stadsdeelvoorzitter Rob Post de SP-fractie voor het aankaarten van de problematiek rond de Poolster. Hij zegde toe in ieder geval de graffiti op het schoolgebouw zo snel mogelijk te laten verwijderen. Daarnaast beloofde hij met verantwoordelijke instanties, inclusief de politie, te bekijken welke extra inzet nodig is om de overlast terug te dringen.

Ondertussen blijft de overlast rond de school toenemen. Een docente vertelde in de wandelgangen tijdens de deelraadsvergadering dat de afgelopen dagen twee keer was ingebroken in haar klas. Bij de eerste inbraak was een vissenkom gesneuveld, bij de tweede werd een computer ontvreemd.

De SP houdt daarom scherp in de gaten welke stappen het DB onderneemt om de school te beschermen tegen verdere vernielingen. "Als de aanpak van het probleem door het Dagelijks Bestuur niet op korte termijn effect heeft, zullen wij natuurlijk de eersten zijn om opnieuw aan de bel te trekken", aldus fractievoorzitter Peters.

U bent hier