h

Reis naar Tunesië (deel 2)

17 oktober 2006

Reis naar Tunesië (deel 2)

In ons bericht van 6 september op deze site hebben wij beloofd een vervolgverslag van de jongerenreis naar Tunesi te maken. Hieronder volgt het verslag over de commissie en raadsvergadering:

Op 12 september 2006 stond het punt op de agenda van de commissie en is het uitgebreid besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft daarin toegezegd achtergrondinformatie te leveren over de verstrekking van de subsidie. Het was merkwaardig dat de stukken niet op tijd aan de raadsleden werden doorgestuurd: We hadden tijdens de commissievergadering vijf minuten de tijd om de stukken die tijdens de vergadering werden uitgereikt te bestuderen. De stukken gaven geen volledig beeld van de gevolgde procedure. En er was geen eindverslag of evaluatie van PEWA.

Uit de stukken en uit de mondelinge toelichting van Stadsdeelvoorzitter Mw. Sweet bleek dat naast PEWA twee andere stichtingen offertes hebben ingediend. De keuze voor PEWA was merkwaardig omdat de offerte van n van de andere aanbieders, te weten Youth Connection, veel uitgebreider was en beter leek te voldoen aan het hoofddoel, namelijk een basis te leggen voor een beter functioneren in de maatschappij van de deelnemende jongeren.

De SP heeft, evenals de andere oppositiepartijen, veel vragen gesteld. Tot onze teleurstelling kregen wij nauwelijks antwoord op deze vragen. Het vraagstuk is ter behandeling naar de raadsvergadering doorgestuurd en zal nog een keer op de agenda van de commissievergadering worden geplaatst.

Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2006 heeft SP fractievoorzitter Noush Saranjam tien vragen gesteld en een motie ingediend voor nader onderzoek. De belangrijkste vier vragen waren:

Is de horizon van de jongeren verbreed? Met andere woorden: hebben de jongeren op maatschappelijk zinvolle wijze hun vrije tijd besteed?
Is de doelgroep risicojongeren bereikt (volgens een enqute van PEWA was slechts 11 % werkloos)?
Kan het Dagelijks Bestuur, i.v.m. het magere resultaat, verantwoorden dat het geld goed besteed is?
Uit de drie offertes blijkt dat de offerte van Youth Connection een betere prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt dan PEWA. Is het toeval dat PEWA de subsidie krijgt met een directeur die vooraanstaand lid is van de PvdA en twee PvdA raadsleden die ook van deze reis kunnen profiteren?

De portefeuillehouder reageerde ontwijkend, maar heeft wel toegezegd dat ze binnen 30 dagen de raad schriftelijk zal antwoorden. Zo te zien, zijn we er nog lang niet mee klaar, daarom komen we hier later weer op terug.

U bent hier