h

Sluit je aan!

19 oktober 2006

Sluit je aan!

Na de verkiezingen van afgelopen maart zitten er in Zeeburg drie deelraadsleden namens de SP in de raad. Zij worden in het raadswerk bijgestaan door drie duo-deelraadsleden. Deze zes vormen de SP-fractie in Zeeburg. Zij zorgen ervoor dat het SP-geluid goed te horen is en doen hard hun best om de voorstellen van de wethouders waar nodig bij te sturen.

Dit lukt af en toe aardig. Om dit goed te kunnen doen, of zo je wilt nog beter, hebben zij ook de informatie van SP-ers nodig. Dit is n van de redenen waarom er in Zeeburg een kerngroep is.

Een andere reden is dat het een platform is om elkaar als SP-ers te ontmoeten en van gedachten te wisselen over allerlei thema's. Zo is er inmiddels een groep bezig met als thema de segregatie in het onderwijs in Zeeburg. Ook zijn er een aantal SP-ers aangesloten bij de verschillende SP-werkgroepen in Amsterdam. Over de bevindingen wordt regelmatig verslag gedaan tijdens de kerngroepbijeenkomsten.

Om de SP in Zeeburg zichtbaar te maken doet de kerngroep aan een aantal activiteiten mee. Wij zijn jaarlijks te vinden op het Wereldwijkfestival en maandelijks op de Dappermarkt. Als er inspraakavonden of informatiebijeenkomsten zijn proberen wij hierbij aanwezig te zijn. Enerzijds om te luisteren naar wat er zoal leeft. Anderzijds om mee te discussiren. Bovendien steunen wij allerlei stedelijke en landelijke acties.
Ook is het de bedoeling dat er bij elke Zeeburger een verkiezingsfolder op de mat valt. Dit alles kunnen we niet alleen en daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Mocht je je willen aansluiten ben je van harte welkom. Of als je jouw eigen straat of huizenblok wilt voorzien van verkiezingsfolders kun je contact opnemen met Helmie Bijleveld 020-418 50 52 of een mail sturen naar
amsterdamzeeburg@sp.nl.

U bent hier