h

SP wil stadsdeelsnip van 150 euro voor minima-huishoudens

31 oktober 2006

SP wil stadsdeelsnip van 150 euro voor minima-huishoudens

Stadsdeel Amsterdam-Centrum moet alle huishoudens met een inkomen op of onder het minimum een eenmalige uitkering van 150 euro geven. De SP-fractie Centrum dient daarvoor aanstaande donderdag 2 november een voorstel in bij de deelraad.

In het "rijke" stadsdeel centrum zijn 7.100 huishoudens met een inkomen op of onder het minimum. Toen de SP-fractie dit aantal noemde, reageerden sommige fracties vol ongeloof. Zij vroegen waar de SP dit getal vandaan haalde. Het cijfer staat in de Amsterdamse Armoedemonitor van september 2006 van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente. Andere fracties wierpen tegen dat het wel grotendeels om studenten zou gaan. Studentenhuishoudens worden in de Armoedemonitor echter niet meegeteld.

In absolute aantallen zijn er slechts twee stadsdelen met meer minima: Amsterdam-Noord en Zuidoost. Het percentage minima (13 procent) is in Centrum ongeveer even hoog als in Osdorp en Slotervaart.

De SP dient het voorstel voor de Stadsdeelsnip in bij de behandeling van de begroting 2007. Het stadsdeel heeft 58 miljoen euro op de spaarbank staan, waarvan 7 miljoen als zogenaamde "algemene reserve". Een uitkering van 150 euro per armoedehuishouden kost het stadsdeel ruim 1 miljoen. De SP vindt dat dit bedrag zonder enig probleem uit het moddervette spaarvarken van het stadsdeel kan worden gehaald. De partij beseft dat 150 euro een druppel op een gloeiende plaat is, maar stelt ook dat "voor huishoudens op of onder het minimum letterlijk alle kleine beetjes helpen". Gemeenten en stadsdelen mten wel helpen, nu de regering van het laat afweten bij de armoedebestrijding. Bijvoorbeeld de gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt ook een uitkering aan armoedehuishoudens, nota bene op voorstel van een VVD-wethouder.

Bij de begrotingsbehandeling op 2 november komt de SP-fractie met een reeks andere voorstellen om het Centrum eerlijker en socialer te maken. Het stadsdeel geeft per jaar 4 miljoen uit aan "algemeen bestuur", de kosten van de deelraad en het dagelijks bestuur. Daar kan om te beginnen minstens een half miljoen van af, aldus de SP. Dit bedrag moet worden teruggegeven aan de inwoners en ondernemers door verlaging van precario, liggeld en leges. Het dagelijks bestuur van GroenLinks, PvdA en VVD verhoogde dit jaar de prijs van een paspoort met 20 procent, en wil in 2007 bijvoorbeeld het tarief voor een ligplaatsvergunning voor een woonboot verhogen van 46 naar 163 euro, ofwel met 250 procent.

U bent hier