h

Visieloos perspectief

19 oktober 2006

Visieloos perspectief

In september stond de vergadering van de deelraad geheel in het licht van de Perspectievennota van het Dagelijks Bestuur. Hierin geeft het dagelijks bestuur van PvdA/GroenLinks/VVD haar visie over hoe zij de komende vier jaar beleid wil voeren.

Dat komt neer op een forse bezuiniging, met name op welzijn: maar liefst 1,2 miljoen euro wil het dagelijks bestuur bezuinigen op de sociale sector.

Tijdens de Algemene Beschouwingen in de deelraad kwam de SP met forse kritiek op deze plannen. Niet omdat we de bezuinigingen helemaal overbodig vinden: het vorige dagelijks bestuur van Zeeburg, gesteund door dezelfde partijen, had er onder leiding van stadsdeelvoorzitter Tjeerd Herrema een financiëe puinhoop van gemaakt.
Het was al voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend dat er bezuinigd moest worden.Toch waren de collegepartijen met een programakkoord gekomen vol mooie plannen op het gebeid van welzijn en armoedebestrijding. Gezien de plannen die het dagelijks bestuur nu op tafel legt lijken die mooie woorden van toen op kiezerssbedrog.

De SP heeft kritiek omdat het dagelijks bestuur niet wil bezuinigen vanuit een visie op wat welzijnswerk precies zou moeten inhouden. Nu al wordt er van uitgegaan dat een nieuwe opzet zoveel geld zal besparen. Een motie van de SP die opriep om die visie eerst duidelijk te krijgen, werd weggestemd. Graag hadden we voordat het bezuinigsmes in het welzijnsbudget werd gezet antwoord gehad op de vraag wat het dagelijks bestuur er in de toekomst mee wil. Welke mensen kunnen rekenen op ondersteuning en hoe.

Als SP kwamen we met eigen bezuiniginsvoorstellen, zonder dat dit ten koste zou gaan van de zwakste inwoners van het Zeeburg. Door af te zien van het in onze ogen overbodig verplaatsen van de bibliotheek naar het nog te bouwen 'Borneohof' aan het Javaplein zou al een aanzienlijke besparing opleveren. Overbodig om dat het een verhuizing van 500 meter betreft wat misschien wel een betere plek oplevert, maar het aantal bezoekers niet zal verhogen. Op het Oosterdokseiland, vlakbij het Centraal Station, verrijst namelijk de grootste bibliotheek van Europa. Ongetwijfeld zal dat een negatief effect hebben op de bezoekersaantallen van de bibliotheek in de Indische Buurt, zodat het belachelijk wordt om hiervoor per jaar veel extra geld uit te trekken.
Bovendien moet voor het 'Borneohof' een blok goede sociale woningen gesloopt worden. De SP vind deze sloop onnodig.

Naast de bezuinigingen die het bestuur van Zeeburg wil vroegen zij ook om een verhoging van de eigen representatie- en vergaderkosten. Een motie van de SP om dit te voorkomen werd wel aangenomen.

Een andere motie van de SP die ook is aangenomen betekent dat er niet bezuiningd gaat worden op de 'consensusvoorzieningen voor het basisonderwijs'. Er wordt niet gekort op de muziekluisterlessen, het schoolzwemmen, het verkeersonderwijs en wat er nu nog aan natuureducatie wordt gegeven. Wij blijven ons inzetten om schooltuinen in Zeeburg te bewerkstelligen. Zeeburg is het enige stadsdeel in Amsterdam wat dit niet in het onderwijspakket heeft.

Helaas trekken wij de conclusie dat voor dit dagelijks bestuur in de voorstellen zoals die werden gepresenteerd het welzijn van de bewoners niet zo belangrijk is als overbodige prestigeprojecten.

Mark van Dongen

U bent hier