h

De campagne zet zich voort in de Baarsjes

12 november 2006

De campagne zet zich voort in de Baarsjes

Er zijn afgelopen zaterdag weer veel SPonsjes en verkiezingsfolders uitgedeeld. Een enthousiast team van SP-ers heeft de stand, ondanks de soms harde windvlagen, goed bemand.

Eerder deze week was Jasper van Dijk aanwezig op een verkiezingsbijeenkomst in de bibliotheek op het Mercatorplein. Kerngroep de Baarsjes heeft daarbij gezorgd voor veel verkiezingsmateriaal.

U bent hier