h

Motie

28 november 2006

Motie

Motie behoud Schoolstraat

De Deelraad van stadsdeel Oud-West Amsterdam, in vergadering bijeen op 28 november 2006,

overwegende:
- dat wij in Oud-West authentieke gevels zoveel mogelijk gehandhaaft willen zien,
- dat dit nog sterker geldt voor bijzondere stadsgezichten,
- dat het bestemmingsplan de Vondelparkbuurt inclusief de Schoolstraat als beoogd beschermd stadsgezicht definieert,

besluit het Dagelijks Bestuur opdracht te geven
- binnen 4 maanden aan te tonen wat er reeds gedaan is om de gevels te behouden en om aan te geven welke mogelijkheden er nog zijn alvorens de sloopvergunning te verlenen

VVD - Joost Okkinga
SP - Gabriella Choma
D66 - Daniël van Kesteren

U bent hier