h

Veel belangstelling bij de SP-kraam op de Dappermarkt

7 november 2006

Veel belangstelling bij de SP-kraam op de Dappermarkt

Veel mensen betuigden hun steun voor de SP bij de kraam op de Dappermarkt.
Op de Dappermarkt werd door veel mensen met gretigheid de enquete 'Hoe sociaal is Amsterdam' ingevuld. Een enquete van de SP over ervaringen met de Dienst Werk en Inkomen.
DWI-enquentes)

U bent hier