h

Veel cultuur, maar net iets te weinig kunst?

21 november 2006

Veel cultuur, maar net iets te weinig kunst?

In de commissie vergadering van 13 november is de notitie "Kunst en Cultuur in Zeebrug leeft!" besproken. Het beeld wat door de wethouder geschetst wordt is er n van vooral prestige voor de bhne. Smoel tonen naar buiten toe. De focus ligt vooral op de evenementen, de festivals, public relations en de openbare ruimte. Niet verkeerd, maar wel eenzijdig. Veel "cultuur", maar net iets te weinig "kunst".

n van de sterke kanten genoemd in de notitie is de grote hoeveelheid kunstenaars die in Zeeburg wonen en of werken. Deze kunstenaars zou het stadsdeel moeten koesteren. Zij zijn voor de kunst in Zeeburg het fundament. De zorg om het faciliteren en ondersteunen van dit grote aantal kleine culturele ondernemers zien wij niet terug. Jammer, want het zou een aantal kansen en mogelijkheden die worden genoemd meer inhoud geven zonder dat er geld bij moet.

Dit kan volgens de SP op een aantal manieren.
De grootte en de lengte van de kunstroute Zeeburg van afgelopen oktober maakte duidelijk hoe rijk het stadsdeel is als het gaat om het aantal kunstenaars. Het zijn er zelfs zoveel dat maar enkele bezoekers er uiteindelijk in slaagden de individuele kunstenaars in hun ateliers te bezoeken.
Het zou dan ook voor de hand liggen dit evenement vaker en in kleinere vorm per jaar te laten plaatsvinden. Dit is voor de pr van het stadsdeel goed, maar ook voor de vele kunstenaars die het openstellen van hun atelier nodig hebben om zichzelf te profileren.
Bovendien kunnen de vlaggen of banieren, gebruikt bij deze route, het hele jaar door aangeven waar het publiek binnen kan stappen. Het geld wat gestoken wordt in de kunstroute zou beter besteed zijn. Zoals ook het drukwerk, de stapels kunstroute kranten behouden zo hun waarde en hoeven niet massaal in de papierbak te verdwijnen.
Het zou ook goed zijn als deze groep naast een virtuele ontmoetingsplek middels een website ook een fysieke plek zou krijgen in de vorm van een cultureel caf.

Bij grootstedelijke culturele evenementen gebruikt het stadsdeel kunst alleen om zichzelf in het zonnetje te zetten, voor de eigen pr en publiciteit, maar er wordt te weinig gedacht aan de kunstenaars uit het stadsdeel zelf. Het stadsdeel zou zich in moeten zetten om voor deze groep binnen deze evenementen een plek te verwerven om zich te kunnen presenteren. Het kunst en cultuur netwerk op stedelijk niveau zou dan ook ten behoeve van de lokale kunstenaars komen. De uitwerking ten behoeve van de pr is dan tweeledig. Zeeburg laat zien wat zij in huis heeft en kan zich daarmee profileren en als kunstenaars zich gesteund en gewaardeerd voelen door het stadsdeel zullen zij dit ook uitdragen. De in de notitie genoemde cultuurmakelaar zou wat de SP betreft hier ook een rol in moeten spelen.

Het zou het stadsdeel sieren als er dus ook smoel naar binnen toe wordt getoond. Het grote aantal kunstenaars moet worden gekoesterd en zij behoren de aandacht van het stadsdeel te krijgen die zij verdienen.

Wat de SP betreft kan het hier boven genoemde uitgewerkt worden tot een aantal speerpunten voor het komende jaar. En tot een concreter beleid voor de jaren 2008 - 2010. En het is al eerder gezegd: voor hetzelfde geld.

U bent hier