h

Vragen SP over Poolster hebben effect

5 november 2006

Vragen SP over Poolster hebben effect

Kritische vragen van de SP over de overlast rond de Poolsterschool blijken het Dagelijks Bestuur van Noord de ogen te hebben geopend. Stadsdeelvoorzitter Rob Post heeft een reeks maatregelen afgekondigd die op korte termijn een einde moeten maken aan het vandalisme dat de school al tijden teistert.

Het DB heeft beloofd de met graffiti bekladde school op korte termijn schoon te laten maken. Daarnaast komt er betere verlichting op het schoolplein en zal de politie meer surveilleren in de buurt rondom de school. In de afgelopen vergadering van de commissie Middelen zei Post dat de groep overlastgevende jongeren in kaart is gebracht en dat al met ouders van een aantal van hen wordt gesproken door maatschappelijk werkers. Ook komt er drie dagen in de week een mobiele wijkveiligheidspost in de buurt te staan. Op 8 november wordt in het Zonnehuis een informatiebijeenkomst gehouden waarbij stadsdeelvoorzitter Post en portefeuillehouder voor Onderwijs Chris de Wild Propitius aanwezig zullen zijn.

SP-fractievoorzitter Daniƫl Peters is tevreden met de voortvarende aanpak van de problemen. Hij hoopt dat de maatregelen snel het gewenste effect zullen hebben.

U bent hier