h

Amendement

7 december 2006

Amendement

Amendement natuurbeheer en interim subsidie

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 7 december 2006

Kennis genomen hebben van:
Het verzoek aanvraag subsidie voor de Natuurvereniging De Ruige Hof van 22 november 2006.

Overwegende:
- dat het voor Stadsdeel Zuidoost uitermate belangrijk is om natuur dichter bij de stadsbewoners te brengen. Dat stimuleert zorg en aandacht voor planten en dierenleven in de stad, biedt rust, ruimte en nieuwe mogelijkheden voor participatie en ontmoeting van mensen van verschillende culturen.
- dat het bestaan van 20 jarige natuurvereniging dreigt weg te vallen door de enige betaalde functie van de cordinator niet meer gesubsideerd wordt.
- dat de vereniging levert al in voor 66% van haar personeel. De over gebleven cordinator is 10 jaar werkzaam bij De Ruig Hof en is voor de verenigingsactiviteiten dermate voorwaarde scheppend.
- dat met het weggaan van haar de basis van het vrijwilligerswerk zou komen te vervallen.
- dat extra schrijnend is, omdat de verening al 20 jaar twee prachtige pareltjes in en voor Amsterdam Zuidoost beheert. De Riethoek in Gaasperdam en klarenbeek, een authentiek veenweidegebiedje achter het AMC.

Constaterende:
- dat in het stadsdeel is er sprake van het ontbreken van beleid op het gebied van natuur en milieu. Dat beleid zou in 2007 gemaakt kunnen worden maar dan is voor de vereniging al te laat omdat haar betaalde kracht met 10 jaar ervaring zal verdwenen.

Besluit:
- Als het probleem in de hoogte van dit bedrag is gelegen het DB op te dragen om voor 2007, eenmalig bedrag van 21.500 euro te verstrekken om het behouden van de cordinatie mogelijk te maken.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

De leden van de Raad
SP-Fractie voorzitter Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier