h

Parkstad enquête van start

13 december 2006

Parkstad enquête van start

Met de verspreiding van enkele honderden flyers in de Kolenkitbuurt van Bos en Lommer heeft kerngroep Nieuw-West maandag 11 december het startschot gegeven voor een enqute rond Parkstad.

Naast een opsomming van een aantal belangrijke punten uit de bouw- en sloopplannen van het project Parkstad bevatte de verspreide flyer ook een enqute waarop bewoners hun mening over Parkstad kenbaar kunnen maken. Daarmee geeft de SP de bewoners inspraak waar Parkstad die mogelijkheid zoveel mogelijk lijkt te willen uitsluiten: De ingrijpende Parkstadplannen dreigen te worden doorgevoerd zonder dat de mensen op wie ze betrekking hebben daar ook maar iets over te zeggen hebben gehad.

Maar niet als het aan de SP ligt. In de komende weken zal de enquête ruim verspreid worden in de gebieden van Nieuw-West die door de Parkstadplannen getroffen zullen worden. Hulp is zoals altijd van harte welkom: 06-21285038 of amsterdamnieuwwest@sp.nl.

U bent hier