h

Parkstad: Niet zonder ons. Inspraak op het Osdorpplein

17 december 2006

Parkstad: Niet zonder ons. Inspraak op het Osdorpplein

Op 11 december ging de SP actie "PARKSTAD:NIET ZONDER ONS" van start in Nieuw-West. Duizenden flyers met de uitnodiging aan bewoners hun mening en eisen te kennen te geven aan de SP over de bouw-sloopplannen in hun stadsdeel worden de komende weken deur-aan-deur bezorgd. En op zaterdag 16 december was SP gemeenteraadslid Hans Bakker samen met activisten op het Osdorpplein aanwezig om bewoners in de gelegenheid te stellen vragen te stellen en "in te spreken", een mogelijkheid die niet voor hen is weggelegd als het aan de deelraden en woningbouwcorporaties ligt.

"Dan doen we het maar zelf", zegt raadslid Hans Bakker. De woningbouwcorporaties denderen over de bewoners heen en ook de stadsdelen laten het afweten. "Wij zijn wl benieuwd naar de mening van de bewoners". Daarom kunnen ze bij ons hun verhaal kwijt. En dat bleek niet aan dovemansoren gezegd. Ondanks het slechte weer namen veel mensen de moeite om hun hart te luchten en hun onrust uit te preken. Ook vertegenwoordigers van bewonersbelangengroepen grepen de gelegenheid aan om de steun van de SP te vragen.

U bent hier