h

SP fractie behaalt succes voor armoedebestrijding in Zuidoost

20 december 2006

SP fractie behaalt succes voor armoedebestrijding in Zuidoost

De SP fractie heeft een belangrijke overwinning behaald in de stadsdeelraadvergadering van 7 december jl .Na een hevige discussie is een motie aangenomen om het Service Platform Amsterdam (SPA) te ondersteunen. Tevens is in die motie het DB gevraagd bij woningbouwvereniging Rochdale aan te dringen op vervangende huisvesting. De huidige locatie kan niet worden gehandhaafd wegens sloop van de flat.

Het SPA vangt jaarlijks 300 mensen op die met hun schuldenproblematiek nergens anders terecht kunnen. Doordat het officile orgaan voor schuldhulp in Zuidoost, MaDi binnen te krappe kaders moet werken vallen jaarlijks enkele honderden mensen buiten de boot. Deze groep wordt door SPA wel geholpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die van het DWI geen uitkering meer krijgen omdat er "een vermoeden" is van fraude. Deze vermoedens zijn gebaseerd op huisbezoeken waarbij door de DWI inspecteurs een tandenborstel van een vreemde in de badkamer wordt gevonden of een bankafschrift van een ex die reeds geruime tijd elders woont. Uit het jaaroverzicht van de Ombudsman blijkt dat deze "vermoedens" vaak niet terecht zijn. Ondertussen stapelen de schulden zich op en zijn de slachtoffers voor hun leven getekend, tenzij onmiddellijk kan worden aangetoond dat het DWI op onterechte gronden de uitkering heeft stopgezet. SPA heeft DWI bij een urgente situatie vaak binnen een week op de knien zodat er voor de slachtoffers weer enig perspectief gloort.

Onze motie is ingediend tijdens het begrotings overleg. De timing was perfect. Op 4 december en 11 december is op Ned 1 door de NCRV de documentaire "Cirkel van Armoede" uitgezonden over het werk dat SPA doet. Enkele raadsleden hadden deel 1 van deze documentaire gezien. Desondanks bleven de PvdA en het DB blind voor het gat in de hulpverlening. In de laatste begrotingsvergadering van 7 december, heeft de SP fractie een laatste oproep gedaan aan de PvdA om nu eens aan te tonen dat ze nog steeds een linkse partij zijn. Na de dramatische oproep van onze fractie om hun sociale gezicht te laten zien kwam er beweging in de PvdA fractie. De vergadering werd voor enkele minuten geschorst. Na de schorsing was men om. De motie is raadsbreed aangenomen.

Een mooi succes, waar we trots op kunnen zijn. Door knap werk van onze fractie en steun tijdens de discussie van de oppositiepartijen, kan de wanhoop van straatarm Amsterdam Zuidoost ook het komend jaar nog enigszins worden opgevangen.

U bent hier